Društo Svelipa – za pomoč invalidom, kronično bolnim in starostnikom je bilo ustanovljeno z namenom pomagati invalidom, kronično bolnim in starostnikom na način, da postavi uporabnike osebne asistence – invalide, kronično bolne, starostnike na prvo mesto, pred morebitne interese izvajalcev osebne asistence, izvajalcev pomoči invalidom, kronično bolnim in starostnikom ter strokovne in laične družbe.
Vsi smo med seboj povezani in vsi sledimo najboljšemu namenu, da pomagamo, delamo dobro in smo v oporo vsem, ki našo pomoč potrebujejo.
Delo izvajalcev osebne asistence in izvajalcev pomoči invalidom, kronično bolnim, starostnikom ter ranljivim skupinam prebivalstva, pomeni delo na področju socialnovarstvenih storitev.

Ker je socialnovarstvena storitev “osebna asistenca” financirana s strani države, del storitve osebne asistence pa sofinancira tudi uporabnik osebne asistence sam, je tako kot uporabniku, kot tudi državi in družbi pomembno, da so storitve osebne asistence, ki so namenjene uporabniku izvedene v njegovo korist, na njemu ustrezen in primeren način.

Osebna asistenca, je poleg ohranjanja zdravja in omogočanja samostojnejšega življenja uporabniku, namenjena tudi zdravljenju, izboljšanju in krepitvi zdravja uporabnika osebne asistence, njegovi osebni rasti, večji socialni vključenosti, doseganju osebnih in poslovnih uspehov ter suverenega, udobnega, varnega in srečnega življenja.
Uporabnik, s priznano pravico do osebne asistence ima priznano določeno število ur osebne asistence na teden (ali mesec), skupaj z izvajalcem osebne asistence izbere osebnega asistenta, ki mu bo pomagal pri opravilih, ki jih sam ne zmore. Razmerje med uporabnikom in osebnim asistentom je urejeno preko dogovora o sodelovanju med uporabnikom osebne asistence, osebnim asistentom in izvajalcem osebne asistence, s katerim ima osebni asistent sklenjeno delovno razmerje.

Naloga izvajalca osebne asistence je, da uporabniku osebne asistence zagotovi vse storitve osebne asistence na podlagi izvedbenega načrta in sodeluje pri pravilnem razporejanju osebnih asistentov ter izpolni vse obveznosti do zaposlenega osebnega asistenta v skladu z delovno zakonodajo, kolektivno pogodbo, zakonodajo s področja invalidskega in socialnega varstva, v skladu z Zakonom o osebni asistenci, Pravilnikom o osebni asistenci, navodili Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in internimi akti po načelih etičnega kodeksa v socialnem varstvu.

Pri vsem tem, pa ostaja najbolj ključnega pomena to, da se osebna asistenca izvaja tako, da ima uporabnik možnost samostojnega življenja in da sam odloča o storitvah osebne asistence, ki bodo sledile njegovi viziji in bodo predlogi in spodbude družinskih članov, prijateljev, družbe in strokovnih in laičnih delavcev, osebnih asistentov ter izvajalcev osebne asistence, vključno z zakonodajalci, ostali zgolj predlogi in pobude, o katerih se bodo uporabniki osebne asistence lahko vedno samostojno odločali.

Z namenom krepitve samostojnosti in suverenosti uporabnikov osebne asistence smo v Društvu Svelipa ustanovili Facebook skupino “Uporabnik osebne asistence na 1. mestu“, ki je namenjena uporabnikom osebne asistence, izvajalcem osebne asistence, osebnim asistentom, strokovnim, delovnim in laičnim skupinam, organizacijam in zaposlenim na področju varstva invalidov, da skupaj ohranjamo samostojnost in suverenost uporabnikov osebne asistence tako, da je v naših obravnavah, pogovorih, pri našem delu, mnenjih in predlogih, uporabnik osebne asistence vedno na prvem mestu.

Uporabnik osebne asistence na 1. mestu

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja