Slovar izrazov

IZRAZPOMEN
Osebna asistencaOsebna asistenca je pomoč osebnega asistenta uporabniku osebne asistence, pri vseh tistih vseh tistih temeljnih dnevnih opravilih, pomoč pri komunikaciji, obvezna prisotnost pri uporabniku osebne asistence v primeru najtežjih invalidnosti, spremstvo, pomoč na delovnem mestu in izobraževalnem procesu ter pomoč pri drugih dejavnostih, ki jih uporabnik osebne asistence ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo.
Uporabnik osebne asistenceUporabnik osebne asistence je državljan RS ali tujec s stalnim prebivališčem v RS, star od 18 do 65 let in živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in ki zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev in ter potrebuje osebno asistenco najmanj 30 ur tedensko. Uporabnik osebne asistence je glede na ugotovljene potrebe upravičen do enega ali več osebnih asistentov.
Osebni asistentOsebni asistent je fizična oseba, ki opravlja osebno asistenco pri izvajalcu osebne asistence na podlagi pogodbe o zaposlitvi, podjemni pogodbi ali kot samostojni podjetnik posameznik.
Izvajalec osebne asistenceIzvajalec osebne asistence je nevladna organizacija, društvo, zavod ali samostojni podjetnik, ki je registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva brez nastanitve ali dejavnosti invalidskih organizacij in je na podlagi odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vpisan v register izvajalcev osebne asistence, katero izvaja kot nepridobitno dejavnost. Uporabnik osebne asistence ali njegov zakoniti zastopnik za izvajanje pravice do osebne asistence izbere izvajalca osebne asistence iz registra izvajalcev osebne asistence.