Storitve osebne asistence  obsegajo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in pomoč pri komunikaciji in obvezna prisotnost pri uporabniku v primeru najtežjih invalidnosti, pomoč pri podpornih dnevnih opravilih, spremstvo, pomoč na delovnem mestu in izobraževalnem procesu ter pomoč pri drugih dejavnostih in aktivnostih, v katere je uporabnik vključen.

Storitve osebne asistence so:

 

1. storitve, namenjene osebni pomoči uporabnika

 • pomoč pri
  • oblačenju in slačenju ter zagotavljanju ustrezne telesne temperature; uporabi stranišča oziroma pri odvajanju; kopanju in umivanju ter vzdrževanju osebne higiene; hranjenju in pitju; gibanju, posedanju, premeščanju, vstajanju ali nameščanju v ustrezen položaj; namestitvi, upravljanju in uporabi ortopedskih in tehničnih pripomočkov, vodenje in pomoč pri orientaciji slepe in gluhoslepe osebe;
 • obvezna prisotnost
  • v primerih najtežje invalidnosti, ki zajema čas, v katerem osebni asistent ni neposredno angažiran pri katerih od zgoraj opisanih aktivnosti, je pa njegova prisotnost nujna);
 • izvajanje storitev asistence na domu
  • ki so povezane z opravljanjem osnovne pomoči uporabniku npr.: čiščenje dihalnih poti, dajanje injekcij, kateterizacija in ne gre za akutna bolezenska stanja;
 • priprava in dajanje zdravil
 • druge storitve
  • pomoč pri opravljanju opravil, namenjenih osebni pomoči, določene s predpisom storitev, namenjenih pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih.

 

2. storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih

 •  pomoč pri:
  • pripravljanju hrane in kuhanju; čiščenju in vzdrževanju bivalnih prostorov (sesanje, pranje perila, likanje, brisanje prahu, čiščenje oken in tal, opravljanje drobnih hišnih opravil, idr.); oskrbi in negi otroka uporabnika/starša ob njegovi prisotnosti in navodilih; urejanju osebne dokumentacije; oskrbi hišnih ljubljenčkov; vsakodnevnih nakupih in nakupih predmetov trajne rabe;
 • druge storitve
  • (pomoč pri opravljanju podpornih dnevnih opravil, določene s predpisom storitve spremstva.

 

3. Spremstvo

 • vodenje in pomoč pri
  • orientaciji v prostoru; vključevanju v športne, rekreacijsko športne in kulturne dejavnosti; ohranjevanju zdravja v zdraviliščih in na drugih krajih;
 • vožnja avtomobila
  • osebno spremstvo in osebni prevoz;
 • druga pomoč, ki se nanaša na
  • spremstvo v situacijah, kjer uporabnik pri spremstvu potrebuje pomoč in storitve namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih.

 

4. pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu:

 • pomoč pri
  • namestitvi opreme in pripomočkov ter delovnih in študijskih sredstev; urejanju in vodenju dokumentacije, branju in pisanju, spremljanje na šolske in izven šolske aktivnosti ter spremljanje na izobraževanja in druge aktivnosti v okviru izobraževalnega ali delovnega procesa; uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije;
 • druga pomoč, ki se nanaša na
  • delovni proces oziroma izobraževanje, ki ga opravlja uporabnik storitev namenjenih pomoči v gospodinjstvu in pri drugih dnevnih opravilih.

 

5. pomoč pri komunikaciji:

 • pomoč pri
  • branju besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja (knjig, strokovne literature, časopisov, literature po izboru uporabnika); komunikaciji preko različnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na zahtevo uporabnika;
 • prenos vseh informacij iz in v okolje na zahtevo uporabnika
 • tolmačenje in prenos informacij uporabniku na podlagi slikovnega materiala
  • branju besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja (knjig, strokovne literature, časopisov, literature po izboru uporabnika); komunikaciji preko različnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na zahtevo uporabnika

Podrobnejša opredelitev storitev osebne asistence je opredeljena v Pravilniku o osebni asistenci