Zakaj se udeležiti programa usposabljanja za osebne asistente, uporabnike in zakonite zastopnike?

Usposabljanje za osebne aistente in uporabnike oz. zakonite zastopnike je obvezno, na podlagi 18. in 19. člena Zakona o osebni asistenci (ZOA).

Na usposabljanju se osebni asistent in uporabnik osebne asistence, oziroma njegov zakoniti zastopnik seznanijo z zakonodajo s področja invalidskega varstva, delovno zakonodajo, varovanjem osebnih podatkov in varstvom pri delu, ki je osnova vsakega delovnega razmerja in naj bi jo vsi, ki smo delovno in družbeno aktivni, poznali.

Pri osebni asistenci je ključnega pomena, da je osebni asistent popolnoma usposobljen za izvajanje in nudenje ter uporabnik za usmerjanje in prejemanje storitev pomoči v okviru osebne asistence.

Usposabljanje omogoča, da osebni asistent in uporabnik postaneta mikro ekipa, ki vzpostavita kvaliteten medsebojni odnos, ki vsebuje spoštovanje, razumevanje pri izvajanju in nudenju pomoči ter sposobnost usmerjanja in vodenja pri prejemanju storitev pomoči osebne asistence.

Vsebina programa usposabljanja:

 • Zakonodaja s področja invalidskega varstva,
 • Delovna razmerja,
 • Varstvo pri delu,
 • Varstvo osebnih podatkov,
 • Pravice in obveznosti osebnih asistentov in uporabnikov,
 • Splošna in posebna znanja za izvajanje osebne asistence (OA):
  • Pomen OA,
  • Odnos in komunikacija med uporabnikom in osebnimi asistenti,
  • Pravice in dolžnosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalcev OA,
  • Dajanje navodil osebnim asistentom,
  • Etična načela glede izvajanja OA,
  • Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu.

Trajanje usposabljanja: 6 ur

 

Prijava na usposabljanje:

Sem lahko vnesete dodatno sporočilo ali vprašanje.

 

Več informacij:

Janja Česnik

Mobitel: 041 482 272

email: janja@svelipa.si