Pozdravljeni,

smo Civilna iniciativa za uresničevanje pravic do enakih možnosti otrok, mladostnikov in odraslih s spinalno mišično atrofijo – SMA iniciativa. Delujemo kot fleksibilna ekipa prostovoljcev, v naši ekipi so osebe s SMA, starši, prijatelji in partnerji oseb s SMA, strokovnjaki z različnih področij in drugi ljudje, ki nas podpirajo. Radi sodelujemo tudi z drugimi civilnimi iniciativami, pobudami, društvi itd., s katerimi delimo iste vrednote in cilje.

Delujemo na področjih:

  • šolstva (osnovne in srednje šole ter fakultete)
  • zaposlovanja in grajenja kariere
  • dostopnost do najnovejših in kvalitetnih oblik zdravljenja ter podpornih terapij
  • polna dostopnost objektov v javni rabi

Trenutni projekti:

  • raziskava o možnostih vpisa oseb s SMA na fakultete v Sloveniji (dostopnost in programi)
  • nedostopnost osnovnih in srednjih šol ter drugi izzivi pri izobraževanju otrok in mladostnikov s SMA
  • opozorila in dopolnitve na ZUOPP-1 (predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami)
  • nedostopnost Trubarjeve hiše literature

S pobudami, predlogi in voljo za sodelovanje se nam javite na naš email in hitro vam bomo odgovorili:

smainiciativa@gmail.com