Kdo je osebni asistent?

Osebni asistent je fizična oseba, ki je zaposlen pri izvajalcu osebne asistence na podlagi pogodbe o zaposlitvi,  podjemne pogodbe ali kot samostojni podjetnik posameznik in izpolnjuje sledeče pogoje:

  •  je polnoletna oseba, ki
    • ima poslovno sposobnost,
    • ki ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti po drugih predpisih in
    • ima opravljeno osnovno usposabljanje za osebne asistente, ki za organizira izvajalec osebne asistence.

Osebni asistent izvaja storitve osebne asistence po navodilih uporabnika osebne asistence oziroma njegovega zakonitega zastopnika

Osebni asistent izvaja storitve osebne asistence, ki so določene v izvedbenemu načrtu o izvajanju osebne asistence po navodilih uporabnika. V primeru, da ima uporabnik osebne asistence zakonitega zastopnika, osebni asistent izvaja storitve osebne asistence po navodilih zakonitega zastopnika.

osebna asistenca in osebni asistent
Osebni asistent izvaja storitev osebne asistence po navodilih uporabnika.

Odnos uporabnik osebne asistence in osebni asistent

Uporabnik osebne asistence in uporabnik, tudi v primeru skrbnika oziroma zakonitega zastopnika, potrebujeta za uspešno izvajanje storitev in prejemanje storitev osebne asistence kvaliteten “kolegialno-delavni odnos”, ki vsebuje obojestransko spoštovanje, zaupanje, zanesljivost, ustrezno komunikacijo, sposobnost dajanja in sprejemanja navodil ter dosledno izvajanje storitev in sposobnost sprejemanja pomoči.

Osebna asistenca vključuje številne priložnosti in izzive, ki lahko utrdijo odnos med uporabnikom osebne asistence, če imata osebni asistent in uporabnik osebne asistence ustrezno znanje, ki jima omogoča, da izzive spremenita v ustrezne rešitve, pri čemer jima lahko  pomaga izvajalec osebne asistence z ustreznim usposabljanjem in osebnim svetovanjem.