Ministrstvo za delo, družino, socialno zadeve in enake možnosti je dne, 10.12.2021 dalo v javno razpravo predlog Pravilnika o osebni asistenci.

Predlog Pravilnik o osebni asistenci podrobneje ureja postopek za uveljavljanje pravice do osebne asistence, komunikacijski dodatek, koordinatorja invalidskega varstva, izvajanje osebne asistence, izvajalce osebne asistence, usposabljanje, interne akte izvajalcev osebne asistence, poročanje in metodologijo za izračun cene ure storitve osebne asistence.

Za uporabnike osebne asistence in vlagatelje, ki bodo želeli pridobiti pravico do osebne asistence, predlog Pravilnika o osebni asistenci spreminja oz. dodaja naslednje:

– Vlagatelj, ki bo želel pridobiti pravico do osebne asistence bo moral vložiti vlogo na pristojnem centru za socialno delo (v nadaljevanju: center). Center bo po pregledu popolne vloge preveril  pogoje za dodelitev pravice do osebne asistence. Če bo ugotovil, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev, bo priznanje pravice do osebne asistence zavrnil. Sicer bo popolno vlogo poslal Inštitutu za socialno varstvo. Dvočlanska strokovna komisija Inštituta za socialno varstvo bo na podlagi vloge ter osebnega razgovora na domu vlagatelja, izdela mnenje o obsegu ur in vrsti storitev osebne asistence. Omenjen postopek je do sedaj vodil center.

– V predlogu Pravilnika o osebni asistenci se vpeljuje nadzor in preverjanje pri uporabniku doma in pri izvajalcu osebne asistence. Koordinatorjem invalidskega varstva se s predlogom pravilnika povečuje obseg del in nalog, saj bodo poleg usklajevanja in spremljanja izvajanja osebne asistence, nadzorovali in preverjali izvajanje osebne asistence pri uporabniku doma in pri izbranem izvajalcu.

– Predlog pravilnika koordinatorju nalaga vodenje postopka v primeru, da uporabnik zamenja izvajalca osebne asistence ter nalogo da poda mnenje v primeru odstopa izvajalca osebne asistence od izvedbenega načrta pri posameznem uporabniku.

– Predlog pravilnika nalaga enkrat na leto dodatno usposabljanje tudi za uporabnike ali njihove zakonite zastopnike v trajanju šest ur ali več.

V primeru, da bo predlog Pravilnika o osebni asistenci sprejet, bo stopil v veljavo s 1. februarjem naslednje leto.

Pripravila: Janja Česnik

Predlog pravilnika o osebni asistenci

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja