Medicinski pripomočki 

Medicinski pripomočki se uporabljajo  za diagnosticiranje, preprečevanje, spremljanje, zdravljenje in lajšanje bolezni, okvar, invalidnosti, anatomskih funkcij ali fizioloških procesov, za nadzor spočetja, takrat ko glavnega in predvidenega namena učinka na človeško telo ne dosegajo farmakološki, imunološki ali metabolični načini.

Pojem medicinski pripomoček pomeni vse pripomočke, od obliža ali očal, do elektromagnetnih in mehaničnih aparatur za bolnišnično uporabo, kirurških instrumentov in diagnostičnih testov.

Pravica do medicinskih pripomočkov iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)

Medicinski pripomočki za zdravljenje in rehabilitacijo so pravica zavarovanih oseb, katerim jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zagotavlja iz naslova (OZZ) na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in  Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Vrste medicinskih pripomočkov

Medicinski pripomočki iz OZZ so: proteze udov, estetske proteze, ortoze za stabilizacijo udov in hrbtenice, ortopedska obutev, vozički ter ostali pripomočki za gibanje, stojo in sedenje, električni stimulatorji in ostali aparati (npr. za podporo pri dihanju), pripomočki za nego na bolnikovem domu (postelje z dodatki, sanitarni pripomočki, blazine proti preležaninam), kilni pasovi, pripomočki pri težavah z odvajanjem seča in blata, pripomočki pri zdravljenju sladkorne bolezni, kanile, pripomočki za slepe in slabovidne, pripomočki za izboljšanje vida, pripomočki za sluh in govor, obvezilni material in ostali medicinski pripomočki.

Medicinski pripomočki: standard

Vsak medicinski pripomoček ima svoj standard, ki določa ceno, material, iz katerega je izdelan in doba trajanja (DT).

Dobavitelj je dolžan zagotavljati standardne medicinske pripomočke brez doplačil, razen v primeru, ko zavarovana oseba s posebno izjavo zahteva ali predhodno soglaša, da se ji izda boljši, kvalitetnejši oziroma dražji pripomoček, kot ga določa standard. V tem primeru, razliko med zneskom cenovnega standarda plača zavarovana oseba sama.

Če medicinski pripomočki zaradi njenega zdravstvenega stanja  zavarovane osebe niso funkcionalno ustrezni, je zavarovana oseba upravičena do medicinskega pripomočka z enakim namenom uporabe in enakimi lastnostmi, ki je funkcionalno ustrezen in najcenejši na slovenskem trgu. Potrebo po takšnem medicinskem pripomočku ugotovi pooblaščeni zdravnik, o upravičenosti pa odloča ZZZS.

Doba trajanja medicinskega pripomočka je opredeljena kot:

 1. trajnostna doba (TD), ki je odvisna od vrste medicinskega pripomočka in (v določenih primerih od starosti zavarovane osebe)
 2. obdobje in količina medicinskih pripomočkov
 3. obdobje in količina medicinskih pripomočkov, ki ju določi pooblaščeni zdravnik,
 4. enkratna pravica do določenih medicinskih pripomočkov.

Trajnostna doba (TD)  medicinskega pripomočka je obdobje, pred iztekom katere zavarovana oseba ni upravičena do novega pripomočka v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ). Pred iztekom trajnostne dobe medicinskega pripomočka ima zavarovana oseba pravico do prilagoditve medicinskega pripomočka, ki ga je nazadnje prejela kot pravico v skupni višini največ 50 % vrednosti prejetega medicinskega pripomočka, pri protezah udov pa največ 70 % vrednosti prejetega medicinskega pripomočka.

Medicinski pripomočki
Pred in po izteku trajnostne dobe medicinskega pripomočka ima zavarovana oseba pravico do novega medicinskega pripomočka, če imenovani zdravnik ugotovi, da je (prejšnji) predpisan medicinski pripomoček, postal funkcionalno neustrezen zaradi anatomskih ali funkcionalnih sprememb pri zavarovani osebi.

Celotno kritje stroškov nabave medicinskih pripomočkov s strani ZZZS

ZZZS celotno kritje stroške nabave medicinskih pripomočkov za

1. posamezne skupine oseb, ki so:

 • otroci, učenci, študenti ter otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
 • duševno in telesno prizadete odrasle osebe
 • zavarovane osebe – invalidi s priznano najmanj 70% telesno okvaro po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 • zavarovane osebe starejše od 75 let
 • osebe, ki izpolnjujejo dohodkovni pogoj za pridobitev dajatev po predpisih o SV in zavarovane osebe, katerih izdatki za doplačilo k storitvam iz OZZ v posameznem koledarskem letu presegajo znesek, ki ga določi ZZZS
 • osebe, ki so v primerih nujnega zdravljenja upravičene do določenih pripomočkov za gibanje in sedenje, inkontinenco in nekaterih drugih pripomočkov.

2. zdravljenje bolezni in stanj, ki so:

 • maligne bolezni, mišično in živčno mišične bolezni, paraplegija, tetraplegija, cerebralna paraliza
 • epilepsija, hemofilija, duševne bolezni, razvita oblika sladkorne bolezni, multipla skleroza in psoriaza
 • poškodbe pri delu,
 • poklicne bolezni in
 • nekatera druga stanja

Doplačilo dobavitelju za medicinski pripomoček

V primeru, ko zavarovana oseba izrecno zahteva nad-standardni pripomoček in ga dobavitelj lahko zagotovi ali ko zavarovana oseba ni prostovoljno zavarovana za tveganja doplačil, lahko dobavitelj zahteva neposredno plačilo za dobavljen medicinski pripomoček.

Doplačila zavarovane osebe do polne vrednosti za standardni medicinski pripomoček

Zavarovana oseba, ki ni prostovoljno zavarovana pri uveljavljanju pravice do medicinskega pripomočka doplača od 10% do 90%  odstotkov njegove vrednosti.

Seznam medicinskih pripomočkov, pooblastila, postopki in cenovni razred

Navodila za uporabo tabele:

Tabela prikazuje 5 rezultatov na eno stran. Pri iskanju pripomočka vnesite njegov naziv. Tabela omogoča horizontalno premikanje.

SEZNAM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

IME PRIPOMOČKAPRISTOJNOST ZA PREDPISODLOČBA IMENOV. ZDRAV.
TD: trajnostna doba.
MATERIALNI STROŠEK za oskrbovance SV zavodovIZPOSOJAPOPRAVILA/
VZDRŽEVANJA
PRILAGODITVEDOBA TRAJANJAOBNOVLJIVA NAROČILNICABOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE, POGOJI
CENOVNI STANDARD/ POGODBENA CENA
NAVLEKA ZA KRNos. zdravnikNENENENENEnajveč 6 kosov na 12 mNEzavar. os., ki uporablja protezo za zgornji ali spodnji ud.4.49
PROTEZA PO DELNI AMPUTACIJI STOPALA-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEDelna amputacija stopala.pog. cena/največ 168,58
PROTEZA PO DELNI AMPUTACIJI STOPALA-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / *TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEDelna amputacija stopala.pog. cena/največ 168,58
PROTEZA ZA STOPALO-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / *TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEAmputacija stopala. pog. cena/največ 719,46
PROTEZA ZA STOPALO-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEAmputacija stopala. pog. cena/največ 719,46
PROTEZA ZA STOPALO IZ SILIKONA-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEzavar. os. z amputacijo vsaj 2 prstov in stopalnic (transmetatarzalna ali višja transverzalna amputacija stopala).pog. cena/ največ 1.637,54
PROTEZA ZA STOPALO IZ SILIKONA-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEzavar. os. z amputacijo vsaj 2 prstov in stopalnic (transmetatarzalna ali višja transverzalna amputacija stopala).pog. cena/ največ 1.637,54
PODKOLENSKA PROTEZA-ZAČASNA-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA5 m do 18 L
6 m po 18 L
NEPodkolenska amputacija.pog. cena/največ 554,04
PODKOLENSKA PROTEZA-ZAČASNA-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA5 m do 18 L
6 m po 18 L
NEPodkolenska amputacija.pog. cena/največ 554,04
PODKOLENSKA PROTEZA-PLASTIČNA-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEPodkolenska amputacija.pog. cena/največ 953,47
PODKOLENSKA PROTEZA-PLASTIČNA-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEPodkolenska amputacija.pog. cena/največ 953,47
PODKOLENSKA PROTEZA-LESENA-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEPodkolenska amputacija.pog. cena/največ 1.311,98
PODKOLENSKA PROTEZA-LESENA-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEPodkolenska amputacija.pog. cena/največ 1.311,98
PODKOLENSKA PROTEZA-SKELETNA- za telesno manj aktivne-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEPodkolenska amputacija pri kateri je zavar. os. sposobna za hojo po ravnem in s stalno hitrostjo.pog. cena/največ 1.286,97
PODKOLENSKA PROTEZA-SKELETNA-za telesno manj aktivne-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEPodkolenska amputacija pri kateri je zavar. os. sposobna za hojo po ravnem in s stalno hitrostjo.pog. cena/največ 1.286,97
PODKOLENSKA PROTEZA-SKELETNA-za telesno polno aktivne-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEKratek podkolenski krn, večje brazgotine z motnjo senzibilitete, krn krit s kožnimi ali kožno mišičnimi transplatati, pri zavarovani os., ki je sposobna premagovati manjše ovire ter samostojno hodi zunaj doma in po stopnicah.pog. cena/največ 1.546,97
PODKOLENSKA PROTEZA-SKELETNA-za telesno polno aktivne-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEKratek podkolenski krn, večje brazgotine z motnjo senzibilitete, krn krit s kožnimi ali kožno mišičnimi transplatati pri zavarovani os., ki je sposobna premagovati manjše ovire ter samostojno hodi zunaj doma in po stopnicah.pog. cena/največ 1.546,97
PODKOLENSKA PROTEZA-SKELETNA-za telesno zelo aktivne-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEKratek podkolenski krn, večje brazgotine z motnjo senzibilitete, krn krit s kožnimi ali kožno mišičnimi transplatati pri zavarovani os., ki je sposobna premagovati vse ovire v okolju, v vseh vremenskih razmerah in prehodi vsaj dva km. na dan.pog. cena/največ 2.158,18
PODKOLENSKA PROTEZA-SKELETNA-za telesno zelo aktivne-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEKratek podkolenski krn, večje brazgotine z motnjo senzibilitete, krn krit s kožnimi ali kožno mišičnimi transplatati pri zavarovani os., ki je sposobna premagovati vse ovire v okolju, v vseh vremenskih razmerah in prehodi vsaj dva km. na dan.pog. cena/največ 2.158,18
PODKOLENSKA PROTEZA ZA KOPANJE-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA20 m do 18 L
60 m po 18 L
NEPodkolenska amputacija.pog. cena/največ 1.122,82
PODKOLENSKA PROTEZA ZA KOPANJE-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA20 m do 18 L
60 m po 18 L
NEPodkolenska amputacija.pog. cena/največ 1.122,82
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLENA-za telesno manj aktivne-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEEksartikulacija v kolenskem sklepu, pri kateri je zavar. os. sposobna za hojo po ravnem in s stalno hitrostjo.pog. cena/največ 1.864,38
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLENA-za telesno manj aktivne-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEEksartikulacija v kolenskem sklepu pri kateri je zavar. os. sposobna za hojo po ravnem in s stalno hitrostjo.pog. cena/največ 1.864,38
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLENA-za telesno polno aktivne-leva specialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEEksartikulacija v kolenskem sklepu pri zavarovani os., ki je sposobna premagovati manjše ovire ter samostojno hodi zunaj doma in po stopnicah.pog. cena/največ 2.111,85
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLENA-za telesno polno aktivne-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEEksartikulacija v kolenskem sklepu pri zavarovani os., ki je sposobna premagovati manjše ovire ter samostojno hodi zunaj doma in po stopnicah.pog. cena/največ 2.111,85
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLENA-za telesno zelo aktivne-leva specialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEEksartikulacija v kolenskem sklepu pri zavarovani os., ki je sposobna premagovati vse ovire v okolju, v vseh vremenskih razmerah in prehodi vsaj dva km. na dan.pog. cena/največ 2.864,40
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLENA-za telesno zelo aktivne-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEEksartikulacija v kolenskem sklepu pri zavarovani os., ki je sposobna premagovati vse ovire v okolju, v vseh vremenskih razmerah in prehodi vsaj dva km. na dan.pog. cena/največ 2.864,40
NADKOLENSKA PROTEZA-ZAČASNA -levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA5 m do 18 L
6 m po 18 L
NENadkolenska amputacija.pog. cena/največ 890,26
NADKOLENSKA PROTEZA-ZAČASNA-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA5 m do 18 L
6 m po 18 L
NENadkolenska amputacija.pog. cena/največ 890,26
NADKOLENSKA PROTEZA-PLASTIČNA-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NENadkolenska amputacija.pog. cena/največ 1.630,93
NADKOLENSKA PROTEZA- PLASTIČNA-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NENadkolenska amputacija.pog. cena/največ 1.630,93
NADKOLENSKA PROTEZA- LESENA-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NENadkolenska amputacija.pog. cena/največ 1.937,70
NADKOLENSKA PROTEZA- LESENA-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NENadkolenska amputacija.pog. cena/največ 1.937,70
NADKOLENSKA PROTEZA- SKELETNA-za telesno manj aktivne-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NENadkolenska amputacija pri kateri je zavar. os. sposobna za hojo po ravnem in s stalno hitrostjo.pog. cena/največ 1.776,57
NADKOLENSKA PROTEZA- SKELETNA-za telesno manj aktivne-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NENadkolenska amputacija pri kateri je zavar. os. sposobna za hojo po ravnem in s stalno hitrostjo.pog. cena/največ 1.776,57
NADKOLENSKA PROTEZA- SKELETNA-za telesno polno aktivne-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NENadkolenska amputacija pri zavarovani os., ki je sposobna premagovati manjše ovire ter samostojno hodi zunaj doma in po stopnicah.pog. cena/največ 2.970,55
NADKOLENSKA PROTEZA- SKELETNA-za telesno polno aktivne-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NENadkolenska amputacija pri zavarovani os., ki je sposobna premagovati manjše ovire ter samostojno hodi zunaj doma in po stopnicah.pog. cena/največ 2.970,55
NADKOLENSKA PROTEZA- SKELETNA-za telesno zelo aktivne-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NENadkolenska amputacija pri zavarovani os., ki je sposobna premagovati vse ovire v okolju, v vseh vremenskih razmerah in prehodi vsaj dva km. na dan.pog. cena/največ 3.209,10
NADKOLENSKA PROTEZA- SKELETNA-za telesno zelo aktivne-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NENadkolenska amputacija pri zavarovani os., ki je sposobna premagovati vse ovire v okolju, v vseh vremenskih razmerah in prehodi vsaj dva km. na dan.pog. cena/največ 3.209,10
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA-za telesno manj aktivne-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEEksartikulacija v kolku pri kateri je zavar. os. sposobna za hojo po ravnem in s stalno hitrostjo.pog. cena/največ 2.210,38
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA-za telesno manj aktivne- desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEEksartikulacija v kolku pri kateri je zavar. os. sposobna za hojo po ravnem in s stalno hitrostjo.pog. cena/največ 2.210,38
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA-za telesno polno aktivne-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEEksartikulacija v kolku pri zavarovani os., ki je sposobna premagovati manjše ovire ter samostojno hodi zunaj doma in po stopnicah.pog. cena/največ 3.431,26
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA-za telesno polno aktivne- desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEEksartikulacija v kolku pri zavarovani os., ki je sposobna premagovati manjše ovire ter samostojno hodi zunaj doma in po stopnicah.pog. cena/največ 3.431,26
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA-za telesno zelo aktivne-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEEksartikulacija v kolku pri zavarovani os., ki je sposobna premagovati vse ovire v okolju, v vseh vremenskih razmerah in prehodi vsaj dva km. na dan.pog. cena/največ 3.866,30
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI KOLKA-za telesno zelo aktivne-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
24 m po 18 L
NEEksartikulacija v kolku pri zavarovani os., ki je sposobna premagovati vse ovire v okolju, v vseh vremenskih razmerah in prehodi vsaj dva km. na dan.pog. cena/največ 3.866,30
PROTEZA PO DELNI AMPUTACIJI PRSTOV-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
36 m po 18 L
NEAmputacija prsta roke - kožno mišični defekt prsta.pog. cena/največ 1.168,82
PROTEZA PO DELNI AMPUTACIJI PRSTOV-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
36 m po 18 L
NEAmputacija prsta roke - kožno mišični defekt prsta.pog. cena/največ 1.168,82
PROTEZA ZA DLAN IN PRSTE- SILIKONSKA-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
36 m po 18 L
NEAmputacija roke - defekt dlani.pog. cena/največ 6.314,87
PROTEZA ZA DLAN IN PRSTE- SILIKONSKA-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
36 m po 18 L
NEAmputacija roke - defekt dlani.pog. cena/največ 6.314,87
PODLAKTNA PROTEZA-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
36 m po 18 L
NEAmputacija podlakti.pog. cena/največ 901,98
PODLAKTNA PROTEZA-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
36 m po 18 L
NEAmputacija podlakti.pog. cena/največ 901,98
PODLAKTNA PROTEZA FUNKCIONALNA-MEHANSKA-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
36 m po 18 L
NEAmputacija podlahti. Za redno zaposlene, ki opravljajo fizična dela, dva končna nastavka (kljuka + roka).pog. cena/največ 1.418,87
PODLAKTNA PROTEZA FUNKCIONALNA-MEHANSKA-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
36 m po 18 L
NEAmputacija podlahti. Za redno zaposlene, ki opravljajo fizična dela, dva končna nastavka (kljuka + roka).pog. cena/največ 1.418,87
PODLAKTNA PROTEZA FUNKCIONALNA - MIOELEKTRIČNA-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
36 m po 18 L*
*po 18 L (redno šolanje/usposabljanje)
NEAmputacija podlakti pri otroku ali mladostniku, ki se redno šola ali usposablja za poklic.pog. cena/največ 25.682,36
PODLAKTNA PROTEZA FUNKCIONALNA - MIOELEKTRIČNA-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
36 m po 18 L*
*po 18 L(redno šolanje/usposabljanje)
NEAmputacija podlakti pri otroku ali mladostniku, ki se redno šola ali usposablja za poklic.pog. cena/največ 25.682,36
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI V KOMOLCU-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
36 m po 18 L
NEEksartikulacija v komolcu.pog. cena/največ 3.955,10
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI V KOMOLCU-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
36 m po 18 L
NEEksartikulacija v komolcu.pog. cena/največ 3.955,10
NADLAKTNA PROTEZA-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
36 m po 18 L
NEAmputacija nadlakti.pog. cena/največ 1.128,73
NADLAKTNA PROTEZA-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
36 m po 18 L
NEAmputacija nadlakti.pog. cena/največ 1.128,73
NADLAKTNA PROTEZA - SKELETNA-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
36 m po 18 L
NEAmputacija nadlahti.pog. cena/največ 2.365,45
NADLAKTNA PROTEZA - SKELETNA-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
36 m po 18 L
NEAmputacija nadlahti.pog. cena/največ 2.365,45
NADLAKTNA PROTEZA FUNKCIONALNA-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
36 m po 18 L
NEAmputacija nadlakti. Za redno zaposlene, ki opravljajo fizična dela, dva končna nastavka (kljuka+roka).pog. cena/največ 5.158,70
NADLAKTNA PROTEZA FUNKCIONALNA-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
36 m po 18 L
NEAmputacija nadlakti. Za redno zaposlene, ki opravljajo fizična dela, dva končna nastavka (kljuka+roka).pog. cena/največ 5.158,70
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI RAME-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
36 m po 18 L
NEEksartikulacija v predelu rame.pog. cena/največ 3.629,30
PROTEZA PO EKSARTIKULACIJI RAME-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA10 m do 18 L
36 m po 18 L
NEEksartikulacija v predelu rame.pog. cena/največ 3.629,30
OBRAZNA PROTEZA (EPITEZA)specialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENENEDA12 mNEKožno mišični defekt obraza.pog. cena/največ 3.583,83
PROTEZA ZA NOS (EPITEZA)specialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENENEDA12 mNEDefekt na nosu.pog. cena/največ 3.497,85
PROTEZA ZA UHO (EPITEZA)-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENENEDA12 mNEDefekt na uhlju.pog. cena/največ 2.586,42
PROTEZA ZA UHO (EPITEZA)-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENENEDA12 mNEDefekt na uhlju.pog. cena/največ 2.586,42
PRSNA PROTEZA ZA NOŠENJE V NEDRČKU-desnaos. zdravnikNE / TDNENENENE12 mNEStanje po amputaciji dojke v celoti, brez kirurške rekonstrukcije dojke.82.68
PRSNA PROTEZA ZA NOŠENJE V NEDRČKU-levaos. zdravnikNE / TDNENENENE12 mNEStanje po amputaciji dojke v celoti, brez kirurške rekonstrukcije dojke.82.68
ZAČASNA PRSNA PROTEZA - levaspecialistNENENENENEenkratna pravicaNEStanje po amputaciji dojke v celoti, brez kirurške rekonstrukcije dojke.12.23
ZAČASNA PRSNA PROTEZA - desnaspecialistNENENENENEenkratna pravicaNEStanje po amputaciji dojke v celoti, brez kirurške rekonstrukcije dojke.12.23
PRSNA PROTEZA SAMOLEPLJIVA-desnaos. zdravnikNE / TDNENENENE12 mNEStanje po amputaciji dojke v celoti, brez kirurške rekonstrukcije dojke, če os. uporablja lepljivo prsno protezo.127.41
PRSNA PROTEZA SAMOLEPLJIVA-levaos. zdravnikNE / TDNENENENE12 mNEStanje po amputaciji dojke v celoti, brez kirurške rekonstrukcije dojke, če os. uporablja lepljivo prsno protezo.127.41
ORTOPEDSKI NEDRČEK ZA PRSNO PROTEZOos. zdravnikNE / TDNENENENE12 mNEStanje po amputaciji dojke v celoti, brez kirurške rekonstrukcije dojke, če os. uporablja nelepljivo prsno protezo in je ortopedski nedrček potreben za ohranitev pravilne drže ramenskega obroča in hrbtenice.29.78
LASULJAspecialistNE / TDNENENENE12 mNEAlopecija (totalna, kot posledica bolezni, citostatikov ali radio terapije).82.76
ORTOZA ZA VRATNO HRBTENICO - TRDA (CO)specialistNE / TDNENEDANE24 m NEKlinično evidentna funkcionalna prizadetost (KEFP) po konzervativno ali operativno zdravljenih poškodb. vretenc vratne hrbtenice ali hernije disci v predelu vratne hrbtenice, brez vidnega nevrološkega izboljšanja. Maligni procesi v navedeni regiji.23.6
ORTOZA ZA VRATNO HRBTENICO TRDA (CTO)specialistNE / *TDNE / TDNENEDANE24 m NEKEFP po konzervativnem ali operativnem zdravljenju poškodb vretenc vratne hrbtenice ali hernije disci v predelu vratne hrbtenice (C-5; C-6), brez vidnega nevrološkega izboljšanja. Maligni procesi v navedeni regiji.41.94
ORTOZA- TORAKALNI OPRTNIK (TO)specialistNE / TDNENEDANE24 m NEKEFP po neuspešnem operativnem zdravljenju subluksacij ali luksacij sternoklavikularnega ali akromioklavikularnega sklepa.23.6
ORTOZA ZA HRBTENICO (CTLSO) - PO MODELUspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA24 m NEKifoza prsnega dela hrbtenice. Dvojna skolioza prsnega in ledv1 dela hrbtenice (otroci do 18 L). Stanje po frakturi torakalnega vretenca s KEFP. Živčno-mišična obolenja s KEFP. Osteoporoza s patološkimi frakturami. Maligni procesi v navedeni regiji.pog. cena/največ 534,16
ORTOZA ZA HRBTENICO (TLSO) - PO MODELUspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA24 m NEKifoza prsnega dela hrbtenice pri otroku do 18 L. Huda lumbalna lordoza. Spondilolisteza v predelu prsnega ali ledv1 dela hrbtenice. Spondiloliza vretenca v predelu prsnega ali ledv1 dela hrbtenice. Osteoporoza s patološkimi frakturami. Inoperabilna diskus hernia navedene regije. Živčnomišične bolezni s KEFP. Maligni procesi v navedeni regiji.pog. cena/največ 481,86
ORTOZA ZA HRBTENICO – TRITOČKOVNA (TLSO)specialistNE / TDNENEDANE24 m NEKifoza prsnega dela hrbtenice pri otroku do 18 L. Spondilolisteza v predelu prsnega ali ledv1 dela hrbtenice. Spondiloliza vretenca v predelu prsnega ali ledv1 dela hrbtenice. Stanja po frakturi spodnje tretjine prsne hrbtenice - distalno od TH 8 s KEFP. Osteoporoza s patološkimi frakturami. Inoperabilna diskus hernia. Živčno mišične bolezni s KEFP. Maligni procesi v navedeni regiji.214.95
ORTOZA - PAS KRIŽNI OJAČAN (LSO)specialistNE / TDNENEDANE24 m NEOperirana hernia disci brez funkcionalnega izboljšanja. Stabilna spondilolisteza ledv1 vretenca. Stanja po frakturi ledv1 vretenca z nevrološkimi izpadi. Maligni procesi v navedeni regiji. 62.91
ORTOZA - PAS KRIŽNI KLASIČNI (LSO)specialistNE / TDNENEDANE24 m NEOperirana hernia disci brez večjih nevroloških izpadov. Stabilna spondilolisteza ali frakture vretenc brez nevroloških izpadov.52.8
ORTOZA ZA RAMO-desnaspecialistNE / TDNENEDANE24 m NEKEFP po operativnem zdravljenju poškodb v predelu rame.60.12
ORTOZA ZA RAMO-levaspecialistNE / TDNENEDANE24 m NEKEFP po operativnem zdravljenju poškodb v predelu rame.61.34
ORTOZA ZA KOMOLEC-desnaspecialistNE / TDNENEDANE24 m NEKEFP po operativnem zdravljenju poškodb. 25.72
ORTOZA ZA KOMOLEC-levaspecialistNE / TDNENEDANE24 m NEKEFP po operativnem zdravljenju poškodb.24.44
ŠČITNIK ZA KOMOLEC-desnispecialistNE / TDNENEDANE24 m NEHemofilija.6.27
ŠČITNIK ZA KOMOLEC-levispecialistNE / TDNENEDANE24 m NEHemofilija.6.27
ORTOZA ZA ZAPESTJE-desnaspecialistNE / TDNENEDANE24 m NEKEFP po konzervativnem zdravljenju abrupcije stiloidnega procesusa ulne ali radiusa. KEFP po konzervativnem ali operativnem zdravljenju zloma navikularne kosti.21.39
ORTOZA ZA ZAPESTJE-levaspecialistNE / TDNENEDANE24 m NEKEFP po konzervativnem zdravljenju abrupcije stiloidnega procesusa ulne ali radiusa. KEFP po konzervativnem ali operativnem zdravljenju zloma navikularne kosti.21.61
ORTOZA ZA ZAPESTJE PO MODELU FUNKCIONALNA-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA24 m NEPareza. Plegija. Razvojna anomalija.pog. cena/največ 707,39
ORTOZA ZA ZAPESTJE PO MODELU FUNKCIONALNA-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA24 m NEPareza. Plegija. Razvojna anomalija.pog. cena/največ 707,39
ORTOZA ZA KOMOLEC - PO MODELU – FUNKCIONALNA-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA24 m NEPareza. Plegija. Razvojna anomalija.pog. cena/največ 634,56
ORTOZA ZA KOMOLEC - PO MODELU – FUNKCIONALNA-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA24 m NEPareza. Plegija. Razvojna anomalija.pog. cena/največ 634,56
ORTOZA ZA ZAPESTJE, KOMOLEC IN RAMO - PO MODELU – FUNKCIONALNA-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA24 m NEPareza. Plegija. Razvojna anomalija.pog. cena/največ 1.089,95
ORTOZA ZA ZAPESTJE, KOMOLEC IN RAMO - PO MODELU – FUNKCIONALNA-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA24 m NEPareza. Plegija. Razvojna anomalija.pog. cena/največ 1.089,95
ORTOZA ZA KOLKE specialistNE / TDNENEDANE6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEStanja po vstavitvi tumorske proteze kolka in viseči kolk. 68.16
ORTOZA ZA KOLKE PRI OTROKU specialistNE / TDNENEDANE6 m NEPri otroku do 1,5 L s subluksacijo ali pri razvojni displaziji kolka, če je zdravljenje konzervativno.135.85
ORTOZA ZA POGAČICO-leva specialistNE / TDNENEDANE6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEKEFP po konzervativno zdravljeni luksaciji ali subluksaciji patele.39.84
ORTOZA ZA POGAČICO-desna specialistNE / TDNENEDANE6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEKEFP po konzervativno zdravljeni luksaciji ali subluksaciji patele.39.84
ORTOZA ZA KOLENO – ŠTIRITOČKOVNA BREZ MOŽNOSTI NASTAVITVE KOTA FLEKSIJE-levaspecialistNE / TDNENEDANE6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEKlinično evidentno nestabilno koleno zaradi lezije najmanj 2 ligamentov, za katero ni predvideno operativno zdravljenje ali je bilo to neuspešno ali predvideni operativni poseg ni možen zaradi rasti še najmanj 2 L. KEFP po nepravilno zaraslem zlomu – impresijski frakturi platoja tibije. Tumorski proces v predelu kolena. KEFP po obsežni sinoviektomiji.269.49
ORTOZA ZA KOLENO – ŠTIRITOČKOVNA BREZ MOŽNOSTI NASTAVITVE KOTA FLEKSIJE-desnaspecialistNE / TDNENEDANE6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEKlinično evidentno nestabilno koleno zaradi lezije najmanj 2 ligamentov, za katero ni predvideno operativno zdravljenje ali je bilo to neuspešno ali predvideni operativni poseg ni možen zaradi rasti še najmanj 2 L. KEFP po nepravilno zaraslem zlomu – impresijski frakturi platoja tibije. Tumorski proces v predelu kolena. KEFP po obsežni sinoviektomiji.261.41
ŠČITNIK ZA KOLENO-levispecialistNE / TDNENEDANE6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEHemofilija.6.82
ŠČITNIK ZA KOLENO-desnispecialistNE / TDNENEDANE6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEHemofilija.6.48
ORTOZA ZA GLEŽENJ-levaspecialistNE / TDNENEDANE6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NENestabilnost skočnega sklepa po nepravilno zaraščeni frakturi. Napredujoča deformacija stopala zaradi bolezni mišično-vezivnega sistema.34.86
ORTOZA ZA GLEŽENJ-desnaspecialistNE / TDNENEDANE6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NENestabilnost skočnega sklepa po nepravilno zaraščeni frakturi. Napredujoča deformacija stopala zaradi bolezni mišično-vezivnega sistema.34.86
ORTOZA ZA GLEŽENJ IN STOPALO - PERONEALNA-leva specialistNE / TDNENEDANE6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEPadajoče stopalo.67.48
ORTOZA ZA GLEŽENJ IN STOPALO - PERONEALNA- desna specialistNE / TDNENEDANE6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEPadajoče stopalo.64.75
TRAČNA ORTOZA ZA GLEŽENJ IN STOPALO - levaspecialistNE / TDNENEDANE6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEPadajoče stopalo z mediolateralno nestabilnostjo gležnja (varus, valgus).197.85
TRAČNA ORTOZA ZA GLEŽENJ IN STOPALO – desnaspecialistNE / TDNENEDANE6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEPadajoče stopalo z mediolateralno nestabilnostjo gležnja (varus, valgus).197.85
KOREKCIJSKA ORTOZA ZA GLEŽENJ IN STOPALO PO MODELU-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEPadajoče stopalo z mediolateralno nestabilnostjo gležnja, (varus, valgus). Potreba po trajni delni razbremenitvi gležnja.pog. cena/največ 435,45
KOREKCIJSKA ORTOZA ZA GLEŽENJ IN STOPALO PO MODELU-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEPadajoče stopalo z mediolateralno nestabilnostjo gležnja, (varus, valgus). Potreba po trajni delni razbremenitvi gležnja.pog. cena/največ 435,45
ORTOZA ZA KOLENO, GLEŽENJ IN STOPALO-OKGS-za srednjo gibalno oviranost-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEŽivčne ali mišične bolezni ali anomalije spodnjega uda z motnjami v razvoju in rasti kosti, ki imajo za posledico parezo ali okvaro spodnjega motoričnega nevrona z oslabelostjo mišic, ki nadzorujejo koleno ali zgornjega motoričnega nevrona, ki nadzoruje kolk in gleženj. pog. cena/največ 841,65
ORTOZA ZA KOLENO, GLEŽENJ IN STOPALO-OKGS-za srednjo gibalno oviranost-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEŽivčne ali mišične bolezni ali anomalije spodnjega uda z motnjami v razvoju in rasti kosti, ki imajo za posledico parezo ali okvaro spodnjega motoričnega nevrona z oslabelostjo mišic, ki nadzorujejo koleno ali zgornjega motoričnega nevrona, ki nadzoruje kolk in gleženj. pog. cena/največ 841,65
ORTOZA ZA KOLENO, GLEŽENJ IN STOPALO-OKGS-za težko gibalno oviranost-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEŽivčne ali mišične bolezni ali anomalije spodnjega uda z motnjami v razvoju in rasti kosti, ki imajo za posledico kontrakturo, ki se jo še da izravnati ali povišan mišični tonus pri katerem obstaja velika nevarnost nastanka ali poslabšanja kontraktur. pog. cena/največ 1.574,73
ORTOZA ZA KOLENO, GLEŽENJ IN STOPALO-OKGS-za težko gibalno oviranost-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEŽivčne ali mišične bolezni ali anomalije spodnjega uda z motnjami v razvoju in rasti kosti, ki imajo za posledico kontrakturo, ki se jo še da izravnati ali povišan mišični tonus pri katerem obstaja velika nevarnost nastanka ali poslabšanja kontraktur. pog. cena/največ 1.574,73
ORTOZA ZA KOLENO, GLEŽENJ IN STOPALO-OKGS-za zelo težko gibalno oviranost-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEHitro napredujoče živčne ali mišične bolezni ali anomalije spodnjega uda z motnjami v razvoju in rasti kosti, ki imajo za posledico kontrakturo, ki se jo še da izravnati ali povišan mišični tonus pri katerem obstaja velika nevarnost nastanka ali poslabšanja kontraktur. pog. cena/največ 2.236,87
ORTOZA ZA KOLENO, GLEŽENJ IN STOPALO-OKGS-za zelo težko gibalno oviranost-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEHitro napredujoče živčne ali mišične bolezni ali anomalije spodnjega uda z motnjami v razvoju in rasti kosti, ki imajo za posledico kontrakturo, ki se jo še da izravnati ali povišan mišični tonus pri katerem obstaja velika nevarnost nastanka ali poslabšanja kontraktur. pog. cena/največ 2.236,87
ORTOZA ZA KOLK, KOLENO, GLEŽENJ IN STOPALO (VISOKA ORTOZA ZA SPODNJE UDE Z MEDENIČNO KOŠARO)-levaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEPlegija spodnjega uda in medeničnega obroča zaradi okvare centralnega ali perifernega živčevja, / mišične bolezni pri otroku. pog. cena/največ 1.621,17
ORTOZA ZA KOLK, KOLENO, GLEŽENJ IN STOPALO (VISOKA ORTOZA ZA SPODNJE UDE Z MEDENIČNO KOŠARO)-desnaspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEPlegija spodnjega uda in medeničnega obroča zaradi okvare centralnega ali perifernega živčevja, / mišične bolezni pri otroku. pog. cena/največ 1.621,17
RECIPROČNA ORTOZA ZA SPODNJE UDE (RECIPROČNA- OKKGS)specialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEPlegija spodnjih udov zaradi okvare centralnega ali perifernega živčevja, mišične bolezni pri otrocih, ki so usposobljeni vsakodnevno uporabljati pripomoček .pog. cena/največ 6.586,94
VISOKA ORTOZA ZA STOJO IN HOJO S POMIČNO PLOŠČOspecialist (sklep ZZZS) *2NE / *TDNENEDADA6 m do 7 L
10 m od 7 do 18 L
24 m od 18 L
NEPri otrocih s plegijo zaradi živčno mišične bolezni, ki so usposobljeni vsakodnevno uporabljati pripomoček.pog. cena/največ 6.053,95
VAKUUMSKA OPORNICA ZA STOPALO - KRATKA GIBLJIVA - DESNAspecialist(sklep ZZZS) *1NENEDADA*NE3 mNEzavar. os., motivirana za aktivno zdravljenje za dosego ciljne vrednosti glikemije, ustrezno nameščanje in nošenje vakuumske opornice):
- rane, če gre za manjšo rano na desnem stopalu, ki je posledica nevropatije (diabetične ali druge), Charcotove artropatije, dokazane ishemije stopala, hude deformacije (revmatske ali druge) ali limfedema,
- akutne Charcotove nevroartopatije na desnem stopalu,
- kronične Charcotove nevroartopatije, hude deformacije (revmatske ali druge) ali limfedema brez prisotnosti rane na desnem stopalu, vendar z grozečim nastankom kronične rane.
152
VAKUUMSKA OPORNICA ZA STOPALO - KRATKA GIBLJIVA - LEVAspecialist(sklep ZZZS) *1NENEDADA*NE3 mNEzavar. os., motivirana za aktivno zdravljenje (za dosego ciljne vrednosti glikemije, ustrezno nameščanje in nošenje vakuumske opornice):
- rane, če gre za manjšo rano na levem stopalu, ki je posledica nevropatije (diabetične ali druge), Charcotove artropatije, dokazane ishemije stopala, hude deformacije (revmatske ali druge) ali limfedema,
- akutne Charcotove nevroartopatije na levem stopalu,
- kronične Charcotove nevroartopatije, hude deformacije (revmatske ali druge) ali limfedema brez prisotnosti rane na levem stopalu, vendar z grozečim nastankom kronične rane.
152
VAKUUMSKA OPORNICA ZA STOPALO - VISOKA NEGIBLJIVA - DESNAspecialist(sklep ZZZS) *1NENEDADA*NE3 mNEzavar. os., motivirana za aktivno zdravljenje ( za dosego ciljne vrednosti glikemije, ustrezno nameščanje in nošenje vakuumske opornice):
- rane, če gre za večjo rano na desnem stopalu, ki je posledica nevropatije (diabetične ali druge), Charcotove artropatije, dokazane ishemije stopala, hude deformacije (revmatske ali druge) ali limfedema,
- akutne Charcotove nevroartopatije na desnem stopalu,
- kronične Charcotove nevroartopatije, hude deformacije (revmatske ali druge) ali limfedema brez prisotnosti rane na desnem stopalu, vendar z grozečim nastankom kronične rane,
- stanja po oprerativni rekonstrukciji Charcotove nevroartopatije z interno fiksacijo na desnem stopalu.
202
VAKUUMSKA OPORNICA ZA STOPALO - VISOKA NEGIBLJIVA - LEVAspecialist(sklep ZZZS) *1NENEDADA*NE3 mNEzavar. os., motivirana za aktivno zdravljenje ( za dosego ciljne vrednosti glikemije, ustrezno nameščanje in nošenje vakuumske opornice):
- rane, če gre za večjo rano na levem stopalu, ki je posledica nevropatije (diabetične ali druge), Charcotove artropatije, dokazane ishemije stopala, hude deformacije (revmatske ali druge) ali limfedema,
- akutne Charcotove nevroartopatije na levem stopalu,
- kronične Charcotove nevroartopatije, hude deformacije (revmatske ali druge) ali limfedema brez prisotnosti rane na levem stopalu, vendar z grozečim nastankom kronične rane,
- stanja po oprerativni rekonstrukciji Charcotove nevroartopatije z interno fiksacijo na levem stopalu.
202
IZRAVNALNI PODPLAT ZA VAKUUMSKO OPORNICO ZA STOPALOspecialistNENENENENE12 m NEzavar. os., ki ima pravico do vakuumske opornice za stopalo kratke gibljive ali visoke negibljive za eno nogo.26.9
INDIVIDUALNO IZDELANI ČEVLJI *CENA POVPREČNEGA ČEVLJA je doplačilo za vse velikosti 41,73€specialistNE / TDNENENEDA8 m do 18 L
12 m po 18 L
NEzavar. os., ki zaradi okvare stopala ne more uporabljati navadnih čevljev in za korekcijo funkcije stopala ne zadostujejo pos.j izdelani vložki, ima pravico do individualno izdelanih čevljev po klasični meritvi z metrom in obrisom stopala s prilagoditvami podplata in/ali notranjega dela čevlja in/ali opetnika in/ali prednjega zgornjega dela, če:
- je mlajša od 15 L in ima več kot 1,5 cm eno nogo krajšo od druge;
- je stara vsaj 15 L in ima eno nogo več kot 2,5 cm krajšo od druge;
- ima zaradi izpaha, preloma ali večjih kostnih izrastkov močneje deformiran skočni sklep in stopalo, vštevši močnejšo deformacijo nožnih palcev;
- ima prirojeno ali pridobljeno močneje dvignjeno stopalo, petno stopalo, konjsko stopalo, navznoter obrnjeno / izrazito navzven obrnjeno stopalo, paralitično ali paretično stopalo;
- ima močno deformirane prste stopala, tako da posamezni prsti segajo čez druge prste / manjkata na stopalu dva prsta ali del stopala;
- ima na stopalu izrazite trofične spremembe, diabetično stopalo IV. rizične skupine in z II. stopnjo deformiranosti;
- ima elefantiazo.
159.69
ZAČASNI ČEVELJ-desnispecialistNE / TDNENENENE8 m do 18 L
12 m po 18 L
NEzavar. os., ki ne more uporabljati individualno izdelanih čevljev, če ima diabetično stopalo IV. rizične skupine in II. stopnje deformiranosti. Večje rane na stopalu ali po operativnih posegih na stopalu.56.09
ZAČASNI ČEVELJ-levispecialistNE / TDNENENENE8 m do 18 L
12 m po 18 L
NEzavar. os., ki ne more uporabljati individualno izdelanih čevljev, če ima diabetično stopalo IV. rizične skupine in II. stopnje deformiranosti. Večje rane na stopalu ali po operativnih posegih na stopalu.56.66
ORTOPEDSKI ČEVELJ PO SCHEJNU-desnispecialistNE / TDNENENENE12 m NEzavar. os., mlajša od 1 L, ki se zaradi hude deformacije stopal zdravi konzervativno.100.51
ORTOPEDSKI ČEVELJ PO SCHEJNU-levispecialistNE / TDNENENENE12 m NEzavar. os., mlajša od 1 L, ki se zaradi hude deformacije stopal zdravi konzervativno.100.51
INDIVIDUALNO IZDELANI ČEVLJI - ZAHTEVNEJŠI *CENA POVPREČNEGA ČEVLJA je doplačilo za vse velikosti 41,73€. specialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNENENEDA8 m do 18 L
12 m po 18 L
NEzavar. os., pri kateri individualno izdelani čevlji niso ustrezni in potrebuje zahtevnejše individualno izdelane čevlje, ki so izdelani po mavčnem odlitku stopala ali s CAD-CAM tehnologijo, če:
- ima zaradi izpaha, preloma ali večjih kostnih izrastkov zelo močno deformiran skočni sklep in stopalo ter so deformacije zatrjene;
- ima močno deformirano paralitično ali paretično stopalo z zatrjenimi deformacijami;
- ima amputacijo po Lisfrancu ali Chopartu;
- ima Charchojevo stopalo ali diabetično stopalo IV. rizične skupine, z II. stopnjo deformiranosti in ranami na podplatu.
329.85
INDIVIDUALNO IZDELANI ČEVLJI - NAJZAHTEVNEJŠI *CENA POVPREČNEGA ČEVLJA je doplačilo za vse velikosti 41,73€. specialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNENENEDA8 m do 18 L
12 m po 18 L
NEzavar. os., pri kateri individualno izdelani čevlji ali zahtevnejši individualno izdelani čevlji niso ustrezni in potrebuje najzahtevnejše individualno izdelane čevlje, ki so izdelani po podkolenskem mavčnem odlitku ali s CAD-CAM tehnologijo, če:
- ima zaradi izpaha, preloma ali večjih kostnih izrastkov zelo močno deformiran skočni sklep in stopalo ter so deformacije zatrjene;
- ima močno deformirano paralitično ali paretično stopalo z zatrjenimi deformacijami;
- ima amputacijo po Lisfrancu ali Chopartu;
- ima Charchojevo stopalo ali diabetično stopalo IV. rizične skupine, z II. stopnjo deformiranosti in ranami na podplatu.
416.72
BERGLA - 1 KOMos. zdravnikNE / TDDANENENE12 m do 18 L
36 m po 18 L
NEPareza. Ankiloza ali kontraktura velikega sklepa spodnje okončine. Amputacija ali enakovredna prirojena pomanjkljivost spodnjega uda.10.49
BERGLA - PARos. zdravnikNE / TDDANENENE12 m do 18 L
36 m po 18 L
NEPareza. Ankiloza ali kontraktura velikega sklepa spodnje okončine. Amputacija ali enakovredna prirojena pomanjkljivost spodnjega uda.20.97
TRINOŽNA PALICA ZA OPOROos. zdravnikNE / TDNENENENE36 mNEPareza. Ankiloza ali kontraktura velikega sklepa spodnje okončine.19.04
ŠTIRINOŽNA PALICA ZA OPOROos. zdravnikNE / TDNENENENE36 mNEPareza. Ankiloza ali kontraktura velikega sklepa spodnje okončine.20.97
OTROŠKI TRICIKEL specialistNEDADADA*NE60 mNEzavar. os., če:
− gre za os. z motorično prizadetostjo,
− gre za os., mlajšo od 15 L,
− je zmožna voziti prilagojeni tricikel in
− ima v breme obv. zdrav. zav*
dnevni najem 1,20
HODULJA NAVADNAos. zdravnikNE DADADA*NE36 mNEPareza 1 ali obeh spodnjih udov. Amputacija spodnjih udov, hoja s protezami je otežkočena.dnevni najem 0,15
HODULJA - S KOLESIos. zdravnikNE DADADA*NE36 mNEPareza 1 ali obeh spodnjih udov. Amputacija spodnjih udov, hoja s protezami je otežkočena. dnevni najem 0,18
HODULJA ZA ZADAJŠNJI VLEKos. zdravnikNE DADADADA36 mNEzavar. os., ki je utrpela okvaro živčevja v starosti do 18 L, pri: - kognitivni zmožnosti učenja hoje in uporabe pripomočka, - okvari osrednjega živčevja z motnjo ravnotežja (z ali brez ataksije) ali ob okvari perifernega živčevja, - zmerni do težji prizadetosti funkcije zgornjih udov, - zmerni do težji prizadetosti funkcije trupa in - težji ali težki obliki ohromelosti mišic spodnjih udov ali delni do popolni amputaciji spodnjih udov ali hudih kontrakturah, omejitvah gibljivosti in deformacijah spodnjih udov, če se s pripomočkom omogoči funkcija hoje vsaj na kratke razdalje.704.8
VOZIČEK NA ROČNI POGON STANDARDNIos. zdravnikNEDADADANE36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEZačasna funkcijska prizadetost hoje ali če je pripomoček zaradi zdravstv1 stanja in posledične nezmožnosti hoje zavarovani os. potreben krajši čas kot je trajnostna doba pripomočka.dnevni najem 0,63
VOZIČEK NA ROČNI POGON ZA OTROKE STANDARDNIos. zdravnikNE DADADANE36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEZačasna funkcijska prizadetost hoje ali če je pripomoček zaradi zdravstv1 stanja in posledične nezmožnosti hoje zavarovani os. potreben krajši čas kot je trajnostna doba pripomočka.dnevni najem 2,02
VOZIČEK NA ROČNI POGON AKTIVNIspecialistNE / TDNENEDADA36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEAmputacija obeh spodnjih udov nad kolenom ali amputacija obeh spodnjih udov pod kolenom in je aplikacija protez kontraindicirana. Amputacija 1 spodnjega uda, ko zaradi napredovanja bolezni na drugi nogi ni mogoče napraviti proteze in omogočiti hojo. Popolnoma ohromela spodnja uda. Motorične motnje, ki onemogočajo hojo. Amputacija 1 zgornjega in spodnjega uda. Težki deformativni in vnetni procesi na velikih sklepih spodnjih udov ali težke posledice politravm na teh sklepih s kontrakturami. Popolno hrom zgornji in spodnji ud na isti strani, hoja pa ni možna zaradi drugih bolezni ali drugih medicinskih razlogov. Eksartikulacija v kolku z zasevki novotvorb v spodnjih udih.429.91
VOZIČEK NA ROČNI POGON ZA OTROKE AKTIVNIspecialistNE / TDNENEDADA36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEAmputacija obeh spodnjih udov nad kolenom. Amputacije obeh spodnjih udov pod kolenom in aplikacija protez ni možna. Amputacija 1 spodnjega uda, ko zaradi napredovanja bolezni na drugi strani ni mogoče napraviti proteze in omogočiti hojo. Popolnoma ohromela spodnja uda. Motorične motnje, ki onemogočajo hojo. Amputacija 1 zgornjega in spodnjega uda. Težki vnetni procesi na velikih sklepih spodnjih udov ali težke posledice politravm na teh sklepih s kontrakturami. Popolnoma hrom zgornji in spodnji ud na isti strani, hoja pa ni možna zaradi drugih bolezni ali drugih medicinskih razlogov. Eksartikulacija v kolku z zasevki novotvorb v spodnjih udih.781.86
VOZIČEK TRANSPORTNI ZA OTROKEspecialistNE / TDNENEDADA36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEAmputacija obeh spodnjih udov nad kolenom. Amputacije obeh spodnjih udov pod kolenom in aplikacija protez ni možna. Amputacija 1 spodnjega uda, ko zaradi napredovanja bolezni na drugi strani ni mogoče napraviti proteze in omogočiti hojo. Popolnoma ohromela spodnja uda. Motorične motnje, ki onemogočajo hojo. Amputacija 1 zgornjega in spodnjega uda. Težki vnetni procesi na velikih sklepih spodnjih udov ali težke posledice politravm na teh sklepih s kontrakturami. Popolnoma hrom zgornji in spodnji ud na isti strani, hoja pa ni možna zaradi drugih bolezni ali drugih medicinskih razlogov. Eksartikulacija v kolku z zasevki novotvorb v spodnjih udih.859.33
VOZIČEK NA ROČNI POGON AKTIVNI - za srednjo gibalno oviranostspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEStalna vezanost na voziček pri ohromelosti spodnjih udov, z nekaj aktivne gibljivosti v kolku, kolenu in gležnju le v razbremenjenem položaju, s kontrakturami v sklepih spodnjih udov od 5 do 15° (izjema hipotona stanja), z motnjami ravnotežja trupa ali manjšo izgubo moči mišic trupa, pri zadovoljivi kontroli položaja glave, sedenje na vozičku je aktivno (lahko popravlja položaj telesa pri sedenju).pog. cena / potrjen predračun
VOZIČEK NA ROČNI POGON AKTIVNI - za težko gibalno oviranostspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEStalna vezanost na voziček pri popolni ohromelosti spodnjih udov, s kontrakturami v sklepih od 15-45° (izjema hipotona stanja), z motnjami ravnotežja trupa ali zmerni do hudi izgubi moči mišic trupa, z deformacijami trupa tj. skoliozo več kot 15° in poudarjeno torakalno kifozo ali lumbalno lordozo, z zmerno do hujšo ohromelostjo zgornjih udov z izgubo mišične moči 15 do 50%, s slabšo kontrolo položaja glave, sedenje na vozičku pa je še delno aktivno (nekoliko lahko aktivno popravi položaj telesa pri sedenju). pog. cena / potrjen predračun
VOZIČEK NA ELEKTROMOTORNI POGONspecialistNE / TDNENEDADA36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEParaliza ali izredno oslabela moč zgornjih udov pri bolezenskih stanjih, ki utemeljujejo pridobitev vozička na ročni pogon.2077.83
VOZIČEK NA ELEKTROMOTORNI POGON- za srednjo gibalno oviranostspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEStalna vezanost na voziček pri ohromelosti spodnjih udov, z nekaj aktivne gibljivosti v kolku, kolenu in gležnju le v razbremenjenem položaju, z začetnimi kontrakturami v sklepih spodnjih udov od 5 do 15° (izjema hipotona stanja), trup je brez večjih deformacij, z manjšo oslabelostjo mišic trupa-možna aktivna fleksija in ekstenzija trupa, v sedečem položaju napravi predklon in se dvigne brez pomoči rok-lahko s trikom, z ohromelostjo zgornjih udov-proksimalnih in/ali distalnih mišičnih skupin (zgornjih udov ne more dvigniti nad glavo ali jih zmore dvigniti le s trikom, napravi pa fleksijo in ekstenzijo v zapestjih in prstih rok za več kot 2/3 normalnega obsega ali zgornja uda lahko dvigne nad glavo, ne more pa napraviti fleksije in ekstenzije v zapestjih in prstih rok za več kot 1/3 normalnega obsega), hoteni ciljani gibi zgornjih udov povzročajo asociirane reakcije v drugih delih telesa in patološke vzorce drže, z glavo aktivno giba v vse smeri za vsaj 2/3 normalnega obsega, sedenje na vozičku je še aktivno-lahko popravlja položaj telesa pri sedenju.pog. cena / potrjen predračun
VOZIČEK NA ELEKTROMOTORNI POGON- za težko gibalno oviranostspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEStalna vezanost na voziček pri ohromelosti spodnjih udov, s kontrakturami v sklepih spodnjih udov več kot 45° (izjema hipotona stanja), brez aktivne motorike trupa, z deformacijami trupa tj. skoliozo nad 35° in kifozo nad 15°, pri ohromelosti zgornjih udov-proksimalnih in/ali distalnih mišičnih skupin, zgornja uda lahko dvigne do višine prsi, ne more pa napraviti fleksije in ekstenzije v zapestjih in prstih rok za 1/3 normalnega obsega, z glavo aktivno giba v vse smeri za manj kot 1/3 normalnega obsega, glava mu pri sunkovitih gibih pada, sedenje na vozičku je pasivno (ne zmore aktivno popravljati položaja telesa pri sedenju, sedi tako kot ga v voziček namestijo).pog. cena / potrjen predračun
VOZIČEK NA ELEKTROMOTORNI POGON- za zelo težko gibalno oviranostspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEStalna vezanost na voziček pri ohromelosti spodnjih udov, z zmernimi kontrakturami v sklepih spodnjih udov, več kot 45°, z deformacijami trupa (skolioza nad 35°, kifoza nad 15° in nagnjena medenica), brez aktivne motorike v trupu, z ohromelostjo zgornjih udov (proksimalnih in distalnih mišičnih skupin), zgornja uda niti nakazano ne dvigne od telesa, napravi pa fleksijo in ekstenzijo v zapestjih in prstih rok za vsaj 1/3 normalnega obsega, glava mu pri sunkovitih gibih pada, sedenje na vozičku je pasivno (ne zmore aktivno popravljati telesa pri sedenju, sedi kot ga v voziček namestijo).pog. cena / potrjen predračun
ELEKTRIČNI SKUTERspecialist(sklep ZZZS) *1NE NEDADANE60 mNEzavar. os., ki je starejša od 12 L in ima zaradi cerebralne paralize, multiple skleroze, živčno mišične bolezni, poškodbe ali obolenja centralnega in perifernega živčevja, revmatska obolenja ali displazije hudo zmanjšano mišično moč vseh štirih udov, hude motnje koordinacije gibov ali zelo hitro in hudo utrudljivost, tako da je nezmožna hoje oz. hodi s tako hudimi funkcijskimi omejitvami, da zmore ob pomoči druge os. ali uporabi pripomočkov prehoditi manj kot 100 metrov, ter ne more uporabljati vozička na ročni pogon / vozička za otroka niti ob uporabi gonil, je upravičena do električnega skuterja, če ima zadovoljive psihofizične sposobnosti za njegovo samostojno in varno uporabo na javnem prostoru brez dodatkov in prilagoditev.2236.67
PRENOSNI Pos. SEDEŽ S PODVOZJEM (izdelan po računalniškem modelu)specialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA60 mNEStalna vezanost na voziček pri stanju brez hotene aktivne motorike, s hudo motnjo mišičnega tonusa-spastičnost ali hipotonija, z nehotenimi gibi in kontrakturami v sklepih spodnjih udov za več kot 45° ali (izjema hipotona stanja), z luksacijo / subluksacijo 1 ali obeh kolčnih sklepov, z deformacijami trupa tj. s skoliozo več kot 35° in kifozo nad 15°, z asimetrijo prsnega koša in medenice, brez kontrole položaja glave in ne more uporabljati vozička na ročni pogon / vozička za otroke ali vozička na elektromotorni pogon. 5103.04
PRENOSNI Pos. SEDEŽ BREZ PODVOZJA (izdelan po računalnišklem modelu)specialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA60 mNEStalna vezanost na voziček pri stanju brez hotene aktivne motorike, s hudo motnjo mišičnega tonusa-spastičnost ali hipotonija, z nehotenimi gibi in kontrakturami v sklepih spodnjih udov za več kot 45° ali (izjema hipotona stanja), z luksacijo / subluksacijo 1 ali obeh kolčnih sklepov, z deformacijami trupa tj. s skoliozo več kot 35° in kifozo nad 15°, z asimetrijo prsnega koša in medenice, brez kontrole položaja glave in ne more uporabljati vozička na ročni pogon / vozička za otroke ali vozička na elektromotorni pogon in ko podvozja za Pos. prenosni sedež ni treba zamenjati.3590.05
POČIVALNIK-serijsko izdelanspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNEDADADA36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEStalna vezanost na voziček pri hudi ohromelosti zgornjih in spodnjih udov in/ali močni spastičnosti, pri čemer ni aktivne motorike v trupu, s hudim prekomernim utrujanjem, z izrazitimi nehotenimi gibi, s slabo kontrolo položaja glave, sedenje na vozičku je pasivno-ne zmore aktivno popravljati položaja telesa pri sedenju, sedi kot ga namestijo v voziček in ne more uporabljati vozička na ročni ali elektromotorni pogon. pog. cena / potrjen predračun
POČIVALNIK-individualno izdelanspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENEDADA36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEStalna vezanost na voziček pri popolni ohromelosti spodnjih udov in/ali zelo močni spastičnosti, v kolku, kolenu in gležnju ni aktivne gibljivosti, prisotne so hude kontrakture v sklepih spodnjih udov za več kot 45° (izjema hipotnona stanja), brez aktivne motorike trupa, z deformacijami trupa tj. skoliozo več kot 35° in kifozo nad 15°, s hudo oslabelostjo zgornjih udov-proksimalnih in/ali distalnih mišičnih skupin z izgubo mišične moči nad 50%, pri hudem prekomernem utrujanju, z izrazitimi nehotenimi gibi, s slabo kontrolo položaja glave, s pasivnim sedenjem na vozičku, tako da ne zmore aktivno popravljati položaja telesa pri sedenju, sedi kot ga v voziček namestijo in ne more uporabljati vozička na ročni ali elektromotorni pogon.pog. cena / potrjen predračun
DODATEK NASLON ZA GLAVOspecialist/os. zdravnikNENEDA/NEDANE36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEPri stalni vezanosti na 0503-Voziček na ročni pogon za otroke aktivni, ali 0505-Voziček na ročni pogon aktivni, ali 0536-Voziček na elektromotorni pogon ali 0554-Stolček za otroke z motorično prizadetostjo - do 7. L, ali 0555-Stolček za otroke z motorično prizadetostjo - od 7. do 18. L, oz. pri vezanosti na 0504-Voziček na ročni pogon standardni, ali 0540-Voziček na ročni pogon za otroke standardni, je v prim. slabše kontrole položaja glave, os. upravičena do dodatka-naslona za glavo.42.63
DODATEK PAS ZA TELOspecialist/os. zdravnikNENEDA/NEDANE36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEPri stalni vezanosti na 0503-Voziček na ročni pogon za otroke aktivni, ali 0505-Voziček na ročni pogon aktivni, ali 0536-Voziček na elektromotorni pogon ali 0554-Stolček za otroke z motorično prizadetostjo - do 7. L, ali 0555-Stolček za otroke z motorično prizadetostjo - od 7. do 18. L, oz. pri vezanosti na 0504-Voziček na ročni pogon standardni, ali 0540-Voziček na ročni pogon za otroke standardni, je v prim. slabše kontrole položaja trupa, os. upravičena do dodatka-pas za telo.19.03
DODATEK PAS ZA TELO V OBLIKI ČRKE "H"specialistNENENEDANE36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEPri stalni vezanosti na 0503-Voziček na ročni pogon za otroke aktivni, ali 0505-Voziček na ročni pogon aktivni, ali 0539-Voziček transportni za otroke, ali 0536-Voziček na elektromotorni pogon je, v prim. nezadostne kontrole položaja trupa, os. upravičena do dodatka-pas za telo v obliki črke "H".77.12
DODATEK PAS ZA UDEspecialist/os. zdravnikNENEDA/NEDANE36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEPri stalni vezanosti na 0503-Voziček na ročni pogon za otroke aktivni, ali 0505-Voziček na ročni pogon aktivni, ali 0536-Voziček na elektromotorni pogon, oz. pri vezanosti na 0504-Voziček na ročni pogon standardni, ali 0540-Voziček na ročni pogon za otroke standardni, je v prim. nezadostne kontrole položaja udov, os. upravičena do dodatka-pas za ude.19.03
DODATEK STRANSKA OPORA ZA TRUPspecialist, tudi v razvojni ambulantiNENENEDANE36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEPri stalni vezanosti na 0503-Voziček na ročni pogon za otroke aktivni, ali 0505-Voziček na ročni pogon aktivni, ali 0539-Voziček transportni za otroke, ali 0536-Voziček na elektromotorni pogon ali uporabi pripomočka 0557-Stolček za otroke z motorično prizadetostjo do 7. L oz. 0558-Stolček za otroke z motorično prizadetostjo od 7. do 18. L je, v prim. nezadostne kontrole položaja trupa pri sedenju, os. upravičena do dodatka-stranska opora za trup.41.53
DODATEK STRANSKA OPORA ZA MEDENICOspecialistNENENEDANE36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEPri stalni vezanosti na 0503-Voziček na ročni pogon za otroke aktivni, ali 0505-Voziček na ročni pogon aktivni, ali 0539-Voziček transportni za otroke, ali 0536-Voziček na elektromotorni pogon je, v prim. nezadostne kontrole položaja trupa pri sedenju, os. upravičena do dodatka-stranska opora za medenico.41.53
DODATEK MIZICAspecialist, tudi v razvojni ambulantiNENENEDANE36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEPri stalni oskrbi na domu bolnika in vezanosti na 0503-Voziček na ročni pogon za otroke aktivni, ali 0505-Voziček na ročni pogon aktivni, ali 0539-Voziček transportni za otroke, ali 0536-Voziček na elektromotorni pogon ali 0554-Stolček za otroke z motorično prizadetostjo - do 7. L, ali 0555-Stolček za otroke z motorično prizadetostjo - od 7. do 18. L, je v prim. nezadostne kontrole položaja trupa pri sedenju, os. upravičena do dodatka-mizica za voziček.56.1
DODATEK ABDUKCIJSKA ZAGOZDAspecialistNENENEDANE36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEPri stalni vezanosti na 0503-Voziček na ročni pogon za otroke aktivni, ali 0505-Voziček na ročni pogon aktivni, ali 0539-Voziček transportni za otroke, ali 0536-Voziček na elektromotorni pogon, je za dosego zadostne kontrole položaja trupa in nog pri sedenju, os. upravičena do dodatka-abdukcijska zagozda.131.53
DODATEK ABDUKCIJSKE HLAČKEspecialistNENENEDANE36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEPri stalni vezanosti na 0503-Voziček na ročni pogon za otroke aktivni, ali 0505-Voziček na ročni pogon aktivni, ali 0539-Voziček transportni za otroke, ali 0536-Voziček na elektromotorni pogon je za dosego zadostne kontrole položaja trupa pri sedenju, os. upravičena do dodatka-abdukcijske hlačke.99.69
DODATEK BLAZINA Z ABDUKCIJSKO ZAGOZDOspecialistNENENEDANE36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEPri stalni vezanosti na 0503-Voziček na ročni pogon za otroke aktivni, ali 0505-Voziček na ročni pogon aktivni, ali 0539-Voziček transportni za otroke, ali 0536-Voziček na elektromotorni pogon, je za dosego zadostne kontrole položaja trupa in nog pri sedenju, os. upravičena do dodatka- abdukcijske hlačke.105.65
AKUMULATOR ZA ELEKTRIČNI SKUTERos. zdravnikNENENENENE36 m - zavar. os., v del. razmerju ali opravljajo sam. dejav., se redno šolajo / so na rehabilit.
60 m - ostali
NEzavar. os. je v breme obv. zdrav. zav*115
AKUMULATOR ZA VOZIČEK NA ELEKTROMOTORNI POGON os. zdravnikNENENENENE36 m*
*po 2 letih-v prvih 2 letih uporabe krije strošek zamenjave zavar. os. sama
NEOdobren voziček na elektromotorni pogon.70.2
TERAPEVTSKI VALJ ZA OTROKA Z MOTORIČNO PRIZADETOSTJOspecialist, tudi v razvojni ambulantiNE / TDDANENENE36 mNEOtrok do 15 L s centralno motorično prizadetostjo.70.46
TERAPEVTSKA ŽOGA ZA OTROKA Z MOTORIČNO PRIZADETOSTJO specialist, tudi v razvojni ambulantiNE / TDDANENENE36 mNEOtrok do 15 L s centralno motorično prizadetostjo.36.7
TERAPEVTSKA GIBALNA DESKA ZA OTROKA Z MOTORIČNO PRIZADETOSTJO specialist, tudi v razvojni ambulantiNE / TDDANENENE36 mNEOtrok do 15 L s centralno motorično prizadetostjo.49.8
TERAPEVTSKA BLAZINA ZA OTROKA Z MOTORIČNO PRIZADETOSTJO specialist, tudi v razvojni ambulantiNE / TDDANENENE36 mNEOtrok do 15 L s centralno motorično prizadetostjo. 183.5
STOLČEK ZA OTROKE Z MOTORIČNO PRIZADETOSTJO- do 7. Lspecialist, tudi v razvojni ambulantiNE / TDNENENEDA60 mNEOtrok do 18 L s centralno motorično prizadetostjo.199.57
STOLČEK ZA OTROKE Z MOTORIČNO PRIZADETOSTJO- od 7. do 18. Lspecialist, tudi v razvojni ambulantiNE / TDNENENEDA60 mNEOtrok do 18 L s centralno motorično prizadetostjo.217.92
NAVADNA STOJKA - za os. visoke 60 cm - 100 cmspecialistNE / TDDANENEDA60 mNEOhromelost spodnjih udov (paraplegija, pareza).702.54
NAVADNA STOJKA- za os. visoke 90 cm - 120 cmspecialistNE / TDDANENEDA60 mNEOhromelost spodnjih udov (paraplegija, pareza).865.07
NAVADNA STOJKA- za os. visoke 100 cm - 155 cmspecialistNE / TDDANENEDA60 mNEOhromelost spodnjih udov (paraplegija, pareza).1190.13
NAVADNA STOJKA- za os. visoke 155 cm - 190 cmspecialistNE / TDDANENEDA60 mNEOhromelost spodnjih udov (paraplegija, pareza).1342.17
NEGOVALNA POSTELJAos. zdravnikNE DADADA*NE120 mNETrajna nepomičnost z nego na domu.dnevni najem 0,43
VAROVALNA POSTELJNA OGRAJA (ZA ENO STRAN)os. zdravnikNE DADADA*NE120 mNEDezorentiranost ali senilnost ali psihični nemir in odobrena negovalna postelja.dnevni najem 0,10
VAROVALNA POSTELJNA OGRAJA (ZA OBE STRANI)os. zdravnikNEDADADA*NE120 mNEDezorentiranost ali senilnost ali psihični nemir in odobrena negovalna postelja.dnevni najem 0,20
POSTELJNA MIZICAos. zdravnikNE DADADA*NE120 mNEDezorentiranost ali senilnost ali psihični nemir in odobrena negovalna postelja.dnevni najem 0,04
TRAPEZ ZA OBRAČANJE- posteljnios. zdravnikNEDADADA*NE120 mNETrajna nepomičnost z nego na domu, kadar os. uporablja negovalno posteljo.dnevni najem 0,13
TRAPEZ ZA OBRAČANJE- prostostoječios. zdravnikNE DADADA*NE120 mNETrajna nepomičnost z nego na domu, kadar os. uporablja posteljo brez možnosti montaže posteljnega trepeza.dnevni najem 0,13
PRENOSNI NASTAVLJIVI HRBTNI NASLONos. zdravnikNE DADADA*NE120 mNETrajna nepomičnost z nego na domu, ko zavar. os. ne more sedeti in nima negovalne postelje.dnevni najem 0,05
SOBNO DVIGALOos. zdravnikNEDADADA*NE120 mNEParaplegija ali amputacija obeh spodnjih udov z mišično oslabelostjo zgornjih udov ali živčno-mišične bolezni s težko prizadetostjo zgornjih in spodnjih udov, če so podane prostorske možnosti za uporabo na domu.dnevni najem 1,08
FUNKCIONALNI ELEKTRIČNI STIMULATOR - ENOKANALNIspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENENENE36 mNEzavar. os. z mišično ohromelostjo, ki ima okvaro zgornjih motoričnih nevronov in je z zunanjo kontrolo mišične skupine dokazana funkcionalnost ter je usposobljena za rokovanje z aparatom.pog. cena/največ 325,72
FUNKCIONALNI ELEKTRIČNI STIMULATOR - DVOKANALNIspecialist (sklep ZZZS) *2NE / TDNENENENE36 mNEzavar. os. z mišično ohromelostjo, ki ima okvaro zgornjih motoričnih nevronov in je z zunanjo kontrolo mišične skupine dokazana funkcionalnost ter je usposobljena za rokovanje z aparatom.pog. cena/največ 657,18
ELEKTRODI ZA FES - SAMOLEPILNI PARos. zdravnikNENENENENE1 mNEUpravičenost in uporaba eno ali dvokanalnega funkcionalnega električnega stimulatorja (FES), os. je upravičena do toliko vrst elektrod, (parov ali kompletov elektrod), do kolikor kanalov FES je upravičena.9.86
ELEKTRODI ZA FES - IZ GAZE PAR ALI KOMPLETos. zdravnikNENENENENE1 mNEUpravičenost in uporaba eno ali dvokanalnega funkcionalnega električnega stimulatorja (FES), os. je upravičena do toliko vrst elektrod, (parov ali kompletov elektrod), do kolikor kanalov FES je upravičena.21.76
ELEKTRODE ZA FES - DVE SAMOLEPILNI IN ROKAVICAos. zdravnikNENENENENE1 mNEUpravičenost in uporaba eno ali dvokanalnega funkcionalnega električnega stimulatorja (FES), os. je upravičena do toliko vrst elektrod, (parov ali kompletov elektrod), do kolikor kanalov FES je upravičena.27.2
ELEKTRODE ZA FES - DVE SAMOLEPILNI IN NOGAVICAos. zdravnikNENENENENE1 mNEUpravičenost in uporaba eno ali dvokanalnega funkcionalnega električnega stimulatorja (FES), os. je upravičena do toliko vrst elektrod, (parov ali kompletov elektrod), do kolikor kanalov FES je upravičena.22.32
NAVLEKA ZA FES - ELEKTRIČNA MANŠETA ZA FIKSACIJO 2 ELEKTROD IZ GAZEos. zdravnikNENENENENE3 mNEUpravičenost in uporaba eno ali dvokanalnega funkcionalnega električnega stimulatorja (FES), os. je upravičena do navleke, če uporablja elektrode iz gaze in sicer do toliko kompletov navlek, kolikor kanalov FES uporablja.27.1
NAVLEKA ZA FES - DVA TRAKOVA ZA FIKSACIJO ELEKTROD IZ GAZEos. zdravnikNENENENENE3 mNEUpravičenost in uporaba eno ali dvokanalnega funkcionalnega električnega stimulatorja (FES), os. je upravičena do navleke, če uporablja elektrode iz gaze in sicer do toliko kompletov navlek, kolikor kanalov FES uporablja.17.41
PRIKLJUČNI KABEL ZA FES ZA ELEKTRODEos. zdravnikNENENENENE6 mNEUpravičenost in uporaba eno ali dvokanalnega funkcionalnega električnega stimulatorja (FES), os. je upravičena do toliko priključkov, kolikor kanalov FES uporablja.19.02
PRIKLJUČEK ZA FES - SINHRONIZACIJSKO STIKALO S KABLOMos. zdravnikNENENENENE6 mNEUpravičenost in uporaba eno ali dvokanalnega funkcionalnega električnega stimulatorja (FES), če os. potrebuje sinhronizacijo gibov in električne stimulacije za korekcijo vzorca gibanja, zavar. os. je upravičena do toliko priključkov s sinhronizacijskim stikalom, kolikor kanalov FES je treba sinhronizirati.38.77
APARAT ZA VZDRŽEVANJE STALNEGA PRITISKA V DIHALNIH POTEH (CPAP)specialist(sklep ZZZS) *1NENEDADANE24 mNEzavar. os., ki ima:
− *OSAS, diferenciran glede na **ICSD-3 kriterije,
− ***CSAS zaradi Cheyne-Stokesovega dihanja, definiran z ICSD-3 kriterijem, kot terapija prvega izbora,
− drugi kronični CSAS, definirani z ICSD-3 kriterijem, kot terapija prvega izbora ali
− ****OHS, definiran z ICSD-3 kriterijem, če s CPAP odpravimo apneje/hipopneje, dosežemo stabilno saturacijo s kisikom v krvi ≥ 90 % ter dosežemo normalizacijo jutranjega pCO2.
*OSAS je sindrom obstruktivne apneje v spanju (obstruktivna apneja v spanju).
**ICSD-3 je mednarodna klasifikacija motenj spanja.
***CSAS je sindrom centralne apneje v spanju (primarne, zaradi druge bolezni ali zaradi zdravil/substanc).
****OHS je sindrom hipoventilacije zaradi debelosti (BMI 30 ali več).
dnevni najem 1,67
APARAT ZA PODPORO DIHANJU S POZITIVNIM TLAKOM OB VDIHU IN IZDIHU (BIPAP)specialist(sklep ZZZS) *1NENEDADANE24 mNEzavar. os. z *OSAS, ki je nezadovoljivo zdravljen s CPAP-om s potrebo po zelo visokih pritiskih (> 15 cm H2O) ali pri intoleranci CPAP-a.
*OSAS je sindrom obstruktivne apneje v spanju (obstruktivna apneja v spanju).
dnevni najem 6,20
APARAT ZA PODPORO DIHANJU S POZITIVNIM TLAKOM OB VDIHU IN IZDIHU (BIPAP) - ZAHTEVENspecialist(sklep ZZZS) *1NENEDADANE24 mNEPri zavarovani os. z/s:
− *OHS, definiranim z **ICSD-3, ki je nezadovoljivo zdravljen z visokim CPAP (> 15 cm H2O), tj. z vztrajajočo hipoksemijo s saturacijo s kisikom v krvi < 90 % ali perzistentnimi apnejami/hipopnejami ali vztrajno hiperkapnijo v budnosti,
− nočno hipoventilacijo, dokazano s kapnografijo (alternativno s PAAK iz arterijske linije), če je porast pCO2 preko 7,3 kPa za ≥ 10 min, ali če pCO2 poraste za ≥ 1,33 kPa med spanjem glede na stanje v budnosti in preseže 6,7 kPa za ≥ 10 min,
− drugimi sindromi hipoventilacije, definiranimi z ICSD-3 (npr. KOPB, kifoskolioza, živčno mišične bolezni, hipoventilacija zaradi zdravil/substanc in podobnih stanj), kjer ni potrebe po > 16 h/dan ventilatorni podpori in življenje bolnika ni odvisno od ventilatorja ali
− kroničnim ***CSAS, ki vztraja kljub ročni CPAP titraciji in optimizaciji terapije osnovne bolezni, dokazanim s polisomnografijo.
*OHS je sindrom hipoventilacije zaradi debelosti (BMI 30 ali več).
**ICSD-3 je mednarodna klasifikacija motenj spanja.
***CSAS je sindrom centralne apneje v spanju (primarne, zaradi druge bolezni ali zaradi zdravil/substanc).
dnevni najem 7,20
APARAT ZA PODPORO DIHANJU S POZITIVNIM TLAKOM OB VDIHU IN IZDIHU (BIPAP) - ZELO ZAHTEVENspecialist(sklep ZZZS) *1NENEDADANE24 mNEzavar. os. s:
− *CSAS, ki vztraja kljub ročni titraciji s CPAP ali z BIPAP – zahtevnim in optimizaciji terapije osnovne bolezni, dokazanim s polisomnografijo ali
− CSAS, ki se pojavijo zaradi CPAP ali BIPAP terapije in vztrajajo še tri me po uvedbi CPAP ali BIPAP.
*CSAS je sindrom centralne apneje v spanju (primarne, zaradi druge bolezni ali zaradi zdravil/substanc).
dnevni najem 11,40
VENTILATOR-APARAT ZA UMETNO PREDIHAVANJE PLJUČspecialist(sklep ZZZS) *1NENEDADANE96 mNEzavar. os. s stabilno kronično respiracijsko insuficienco v okviru kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB) ali živčno-mišične bolezni z oslabelostjo dihalnih mišic, stara vsaj 18 L, ki ji je zagotovljena trajna nega na domu s potrebo po celodnevni asistirani ventilaciji.
zavar. os. s KOPB ali živčno-mišičnimi boleznimi z oslabelostjo dihalnih mišic, mlajša od 18 L, ki ji je zagotovljena trajna nega na domu s potrebo po asistirani ventilaciji.
dnevni najem 11,41
DIHALNI BALON specialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNENENENE84 mNEzavar. os., ki se na domu zdravi zaradi kronične dihalne odpovedi, ima trajno traheostomo, je trajno odvisna od mehanične ventilacije pljuč in je os., ki zanjo skrbi, usposobljena za uporabo dihalnega balona ter če:
− bi morebitna okvara aparata za mehanično predihavanje pljuč zahtevala takojšnje izvajanje temeljnih postopkov oživljanja ali
− je dihalni balon potreben za nego traheostome in toaleto spodnjih dihalnih poti.
zavar. os., mlajša od 5 let, z boleznijo pljuč in traheostomo, če je os., ki zanjo skrbi na domu, usposobljena za uporabo dihalnega balona.
76.22
ELEKTRIČNI MASATOR PLJUČspecialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNENENENE96 mNEzavar. os., ki se zdravi zaradi kronične gnojne pljučne bolezni v okviru cistične fibroze. 354
ASPIRATORos. zdravnikNENEDADA*NE60 mNENezmožnost izkašljevanja pri zavarovani os., ki ji je zagotovljena trajna nega na domu.dnevni najem 0,49
PRENOSNI ASPIRATORos. zdravnikNENEDADA*NE60 mNEOtrok, ki ima trajno traheostomo, nosi endotrahealno kanilo in potrebuje večje št. aspiracij dnevno. zavar. os., ki potrebuje več kot tri aspiracije dnevno, je vezana na invalidski voziček in ji prenosni aspirator zagotavlja samostojno gibanje.dnevni najem 0,79
ASPIRACIJSKI KATETERos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaNEUporaba aspiratorja pri negi na domu.0.41
MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA IZKAŠLJEVANJE Z OSCILIRAJOČO PEEP VALVULOspecialistNE / TDNENENENE36 mNEzavar. os., mlajša od 18 L, ali zavar. os., stara vsaj 18 L, ki je zbolela pred 18. letom starosti in se zdravi tudi v odrasli dobi, pri:
− kronični gnojni pljučni bolezni,
− bronhiektazijah,
− primarni ciliarni diskineziji ali
− traheomalaciji ali bronhomalaciji.
zavar. os. s kronično pljučno boleznijo, s kroničnim produktivnim kašljem, ki traja več kot 6 tednov, in oteženim izkašljevanjem.
36.37
MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA VZDRŽEVANJE POZITIVNEGA TLAKA MED IZDIHOM (PEEP VALVULA) Z MASKOspecialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNENENENE36 mNEzavar. os., ki zaradi svoje starosti (otrok) ali spremljajočih prizadetosti ne more učinkovito uporabljati medicinskega pripomočka za izkašljevanje z oscilirajočo PEEP valvulo in se zdravi zaradi:
− kronične gnojne pljučne bolezni,
− bronhiektazij,
− akutne ali kronične atelektaze pljuč ali
− traheomalacije ali bronhomalacije.
117.12
MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA VZDRŽEVANJE POZITIVNEGA TLAKA MED IZDIHOM (PEEP VALVULA) Z USTNIKOMspecialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNENENENE36 mNEzavar. os. s kolapsom intratorakalnih dihalnih poti ali trajno nepredihanostjo dela pljuč.117.12
PULZNI OKSIMETER Z ALARMOMspecialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNEDADA*NE18 mNEzavar. os., mlajša od 18 L, ki se zdravi s kisikom na domu zaradi kronične dihalne odpovedi v okviru napredovane oblike cistične fibroze, intersticijske pljučne bolezni s hipoksemijo, pljučne arterijske hipertenzije, bronhopulmonalne displazije, obliterantnega bronhiolitisa ali zavar. os., stara vsaj 18 L, pri kateri se zdravljenje naved1 stanja neprekinjeno nadaljuje iz obdobja pred 18. letom starosti.
zavar. os. pri zdravljenju z ventilatorjem – aparatom za umetno predihavanje pljuč na domu.
1089.46
SENZORJI ZA PULZNI OKSIMETER ZA VEČKRATNO UPORABOos. zdravnikNENENENENE12 mNEzavar. os. z zdravstvenim stanjem in ob drugih pogojih, ki določajo pravico do pulznega oksimetra.183
SENZORJI ZA PULZNI OKSIMETER ZA LEPLJENJE NA KOŽO DO TRETJEGA Los. zdravnikNENENENENEnajveč 3 kose na mNEzavar. os., mlajša od treh let, s pravico do pulznega oksimetra.18.3
ELEKTRIČNI RAZPRŠILEC ZRAKA - INHALATORspecialistNE / TDNENENENE60 mNEKOPB s FEV manj kot 50% referenčne vrednosti. Mukoviscidoza. Laringektomirana os.. Trajna traheostoma. 88
INHALATOR S FUNKCIJO UPORA PRI IZDIHU Z MASKOspecialistNE / TDNENENENE60 mNEOtroci s cistično fibrozo pljuč.239.72
INHALATOR S FUNKCIJO UPORA PRI IZDIHU Z USTNIKOMspecialistNE / TDNENENENE60 mNECistična fibroza pljuč.231
MERILEC PRETOKA ZRAKAos. zdravnikNE / TDNENENENE60 mNEBronhialna astma s stalnimi dihalnimi težavami.14.34
NASTAVEK Z MASKO ZA DAJANJE ZDRAVILAos. zdravnikNE / TDNENENENE12 mNEBronhialna astma ali mukoviscidoza pri otrocih starih do 15 L in nezmožnosti uporabe ustnika na razpršilu.21.31
PODALJŠEK ZA USTNIK ZA DAJANJE ZDRAVILA os. zdravnikNE / TDNENENENE12 mNEBronhialna astma ali mukoviscidoza pri otrocih starih do 15 L in nezmožnosti uporabe ustnika na razpršilu.16.25
KONCENTRATOR KISIKA specialistDA NEDADANE72 mNEzavar. os. z dolgotrajno respiratorno boleznijo s tako stalno hipoksemijo, ki ima v stabilni fazi bolezni pO2 v arterijski krvi pod 7,3 kPa ali pod 7,8 kPa, pri čemer je pri slednji vrednosti:
−  prisotna pljučna hipertenzija ali
−  hematokrit ≥ 56 %.
zavar. os. pri napredovanem pljučnem raku in kronični respiracijski insuficienci zaradi spremljajoče kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB).
zavar. os., mlajša od 15 L, z dolgotrajno respiratorno boleznijo s stalno hipoksemijo.
dnevni najem 3,11
NAJEM IN POLNJENJE KISIKOVE JEKLENKEspecialistDA NEDADA*NE72 mNEzavar. os. z dolgotrajno respiratorno boleznijo s tako stalno hipoksemijo, ki ima v stabilni fazi bolezni pO2 v arterijski krvi pod 7,3 kPa ali pod 7,8 kPa, pri čemer je pri slednji vrednosti:
− prisotna pljučna hipertenzija ali
− hematokrit ≥ 56 %.
zavar. os. pri napredovanem pljučnem raku in kronični respiracijski insuficienci zaradi spremljajoče kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB).
zavar. os., mlajša od 15 L, z dolgotrajno respiratorno boleznijo s stalno hipoksemijo.
dnevni najem 1,51
SISTEM ZA DOVAJANJE TEKOČEGA KISIKA DO 5 l/minspecialistDA NEDADA*NE12 mNEzavar. os. z dolgotrajno respiratorno boleznijo s tako stalno hipoksemijo, ki ima v stabilni fazi bolezni pO2 v arterijski krvi pod 7,3 kPa ali pod 7,8 kPa, pri čemer je pri slednji vrednosti hkrati že prisotna pljučna hipertenzija ali pa je hematokrit ≥ 56 %, če:
− je uvrščena na čakalno listo za transplantacijo pljuč,
− potrebuje odmerke kisika nad 4 litre kisika na minuto ali
− z dodatkom kisika v Shuttle testu prehodi vsaj 300 metrov,
pri navedenem stanju ima pravico do zdravljenja za eno leto. Pri dolgotrajni respiratorni bolezni s stalno hipoksemijo ima zavar. os., mlajša od 15 L, pravico do zdravljenja za eno leto.
dnevni najem 4,03
SISTEM ZA DOVAJANJE TEKOČEGA KISIKA NAD 5 l/minspecialistDANEDADA*NE12 mNEzavar. os. z dolgotrajno respiratorno boleznijo s tako stalno hipoksemijo, ki ima v stabilni fazi bolezni pO2 v arterijski krvi pod 7,3 kPa ali pod 7,8 kPa, pri čemer je pri slednji vrednosti hkrati že prisotna pljučna hipertenzija ali pa je hematokrit ≥ 56 %, če:
− je uvrščena na čakalno listo za transplantacijo pljuč,
− potrebuje odmerke kisika vsaj 5 litrov na minuto ali
− z dodatkom kisika v Shuttle testu prehodi vsaj 300 metrov,
pri navedenem stanju ima pravico do zdravljenja za eno leto. Pri dolgotrajni respiratorni bolezni s stalno hipoksemijo ima zavar. os., mlajša od 15 L, pravico do zdravljenja za eno leto.
dnevni najem 12,54
KATETER ZA DOVAJANJE KISIKA - NAZALNIos. zdravnikNENENENENEnajveč 2 kosa na mNETrajno zdravljenje s kisikom na domu.0.39
KATETER ZA DOVAJANJE KISIKA - BINAZALNIos. zdravnikNENENENENEnajveč 2 kosa na mNETrajno zdravljenje s kisikom na domu.1.49
KATETER ZA DOVAJANJE KISIKA ZA OTROKE DO PETIH LETos. zdravnikNENENENENE7 dniNETrajno zdravljenje s kisikom na domu pri otroku do petega L.3.16
DVIGALO ZA KOPALNICOos. zdravnikNEDADADA*NE120 mNETrajna nepomičnost z nego na domu.dnevni najem 0,93
NASTAVEK ZA TOALETNO ŠKOLJKOos. zdravnikNE / TDDANENENE120 mNEKontrakture kolka v neugodnem položaju, ki onemogočajo sedenje. Ankiloza kolka. Stanje po vstavitvi endoproteze kolka, s slabo gibljivostjo kolka in telesno višino os. nad 180 cm,76.59
TOALETNI STOLos. zdravnikNE / TDDANENENE60 mNEStanja, ki so posledica živčno mišičnih bolezni ali bolezni oz. poškodbe centralnega živčnega sistema (CŽS) in pri katerih gre za zelo hudo trajno gibalno oviranost tako, da je zavar. os. upravičena tudi do vozička. os. pri kateri je ohranjena sposobnost nadzorovanja izločanja blata in urina, je v prim. bolezni ali poškodbe, zaradi katere je tako hudo trajno gibalno omejena na prostor v katerem je negovana, da ne more uporabljati običajnega stranišča, upravičena tudi do toaletnega stola.83.13
SEDEŽ ZA KOPALNO KADos. zdravnikNE / TDDANENENE120 mNEStanja, ki so posledica živčno mišičnih bolezni ali bolezni oz. poškodbe centralnega živčnega sistema (CŽS) in pri katerih gre za zelo hudo trajno gibalno oviranost tako, da je zavar. os. upravičena tudi do vozička. 38.56
SEDEŽ ZA TUŠ KABINOos. zdravnikNE / TDNENENENE120 mNEStanja, ki so posledica živčno mišičnih bolezni ali bolezni oz. poškodbe centralnega živčnega sistema (CŽS) in pri katerih gre za zelo hudo trajno gibalno oviranost tako, da je zavar. os. upravičena tudi do vozička. 42.11
BLAZINA ZA POSTELJOos. zdravnikNEDADADA*NE36 mNEGrozeči dekubitus.dnevni najem 0,22
BLAZINA ZA SEDEŽos. zdravnikNE / TDDANENENE36 mNEGrozeči dekubitus.71.47
BLAZINA ZA POSTELJO ZAHTEVNEJŠAspecialistNE / TDNENENENE36 mNEzavar. os. pri kateri je iz zdravstvene dokumentacije in izvida razvidna ena od navedenih bolezni ali zdravstvenih stanj:
1. po poškodbi ali obolenju hrbtenjače,
2. huda oblika nevropatij,
3. ostala nevrološka obolenja in poškodbe živčevja,
4. živčno-mišična bolezen,
5. multipla skleroza,
6. cerebralna paraliza,
7. po obolenju in/ali poškodbi možganov,
8. revmatično obolenje,
9. po težkih prirojenih in pridobljenih deformacijah v področju medenice, je upravičena do zahtevnejše blazine za posteljo, če je:
- nepomična s polno izgubo senzorike v predelu hrbta in sedala,
- popolnoma negibna, da leže niti malo ne more spremeniti položaja telesa.
305.79
BLAZINA ZA SEDEŽ ZAHTEVNEJŠAspecialistNE / TDNENENENE36 mNEzavar. os. pri kateri je iz zdravstvene dokumentacije in izvida razvidna ena od navedenih bolezni ali zdravstvenih stanj:
1. po poškodbi ali obolenju hrbtenjače,
2. huda oblika nevropatij,
3. ostala nevrološka obolenja in poškodbe živčevja,
4. živčno-mišična bolezen,
5. multipla skleroza,
6. cerebralna paraliza,
7. po obolenju in/ali poškodbi možganov,
8. revmatično obolenje,
9. po težkih prirojenih in pridobljenih deformacijah v področju medenice, je upravičena do blazine za sedež zahtevnejše, če je:
- nepomična s polno izgubo senzorike v predelu sedala,
- nepomična, sedi na vozičku povsem pasivno in ne more popravljati položaja telesa med sedenjem, ima kotrakture v sklepih spodnjih udov manj kot 35° (izjema hipotona stanja), je brez aktivne motorike v trupu, ima deformacije trupa s skoliozo manj kot 35° in nagnjenostjo medenice manj kot 15°.
- nepomična ali še delno pomična s popolno / nepopolno izgubo senzorike v predelu sedala, ki se je v preteklosti že zdravila zaradi kožne razjede in ima na koži v predelu sedala manjše kožne spremembe (brazgotine, atrofija kože, spremenjena kožna pigmentacija), izražene kostne prominence ali hudo atrofijo mišic v predelu sedala.
128.5
BLAZINA ZA SEDEŽ ZELO ZAHTEVNAspecialistNE / TDNENENENE36 mNEzavar. os. pri kateri je iz zdravstvene dokumentacije in izvida razvidna ena od navedenih bolezni ali zdravstvenih stanj:
1. po poškodbi ali obolenju hrbtenjače, 2. huda oblika nevropatij, 3. ostala nevrološka obolenja in poškodbe živčevja, 4. živčno-mišična bolezen, 5. multipla skleroza, 6. cerebralna paraliza, 7. po obolenju in/ali poškodbi možganov, 8. revmatično obolenje, 9. po težkih prirojenih in pridobljenih deformacijah v področju medenice, je upravičena do blazine za sedež zelo zahtevne, če je: - nepomična s polno izgubo senzorike v predelu sedala, - nepomična, sedi na vozičku povsem pasivno in ne more popravljati položaja telesa med sedenjem, ima kotrakture v sklepih spodnjih udov več kot 35° (izjema hipotona stanja), je brez aktivne motorike v trupu, ima deformacije trupa s skoliozo več kot 35° in nagnjenostjo medenice več kot 15° (os. je po kriterijih za vozičke razvrščena v zelo težko gibalno oviranost), - nepomična ali še delno pomična s popolno / nepopolno izgubo senzorike v predelu sedala, ki se je v preteklosti že zdravila zaradi kožne razjede in ima na koži v predelu sedala znake grozeče razjede (rdečina, oteklina, lokalno povišana temperatura - 1. in 2. stopnje po Shei), - nepomična ali še delno pomična s popolno / nepopolno izgubo senzorike v predelu sedala, ki ima na koži v predelu sedala razjede 3. in 4. stopnje po Shei.
356.76
KILNI PAS - INGVINALNI ENOSTRANSKIos. zdravnikNE / TDNENENENE8 m do 18 L
12 m po 18 L
NEInoperabilna enostranska ingvinalna kila.53.74
KILNI PAS - INGVINALNI OBOJESTRANSKIos. zdravnikNE / TDNENENENE8 m do 18 L
12 m po 18 L
NEInoperabilna obojestranska ingvinalna kila.62.39
KILNI PAS - ENOSTRANSKI FEMORALNIos. zdravnikNE / TDNENENENE8 m do 18 L
12 m po 18 L
NEInoperabilnia enostranska femoralna kila.68.6
KILNI PAS - OBOJESTRANSKI FEMORALNIos. zdravnikNE / TDNENENENE8 m do 18 L
12 m po 18 L
NEInoperabilna obojestranska femoralna kila.70.31
KILNI PAS - TREBUŠNIos. zdravnikNE / TDNENENENE8 m do 18 L
12 m po 18 L
NEInoperabilna trebušna kila.51.38
VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLAGO ZA KOLOSTOMOos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAKolostoma pri os., ki uporablja enodelni sistem.2.27
STOMAKAPA Z VGRAJENO KOŽNO PODLAGO ZA KOLOSTOMOos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAKolostoma pri os. z redno irigacijo, ki uporablja enodelni sistem.2.05
VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLAGO ZA ILEOSTOMOos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAIleostoma pri os., ki uporablja enodelni sistem. Kolonostoma s kratkim delom debelega črevesja oz. izločanjem tekočega blata.2.88
VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLAGO ZA VGREZNJENO ILEOSTOMOos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAVgreznjena ileostoma pri os., ki uporablja enodelni sistem.9.66
VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLAGO ZA UROSTOMOos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAUrostoma pri os., ki uporablja enodelni sistem.5.82
VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLAGO ZA VGREZNJENO UROSTOMOos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAVgreznjena urostoma pri os., ki uporablja enodelni sistem.11.45
ROKAVNIK ZA IRIGACIJO ZA LEPLJENJE NA KOŽOos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAKolostoma z rednim izpiranjem na domu in uporabo enodelnih sistemov.1.86
KOŽNA PODLAGA (PLOŠČICA)os. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDADvodelni sistem pri: kolostomi ali ileostomi ali urostomi.4.96
VREČKA ZA KOLOSTOMOos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAKolostoma pri os., ki uporablja dvodelni sistem.1.37
VREČKA ZA ILEOSTOMOos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAIleostoma pri os., ki uporablja dvodelni sistem. Kolonostoma s kratkim delom debelega črevesja oz. izločanjem tekočega blata.1.54
VREČKA ZA SEČ ZA UROSTOMOos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAUrostoma pri os., ki uporablja dvodelni sistem.2.28
KOŽNA PODLAGA (PLOŠČICA) ZA VGREZNJENE STOMEos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDADvodelni sistem pri vgreznjeni: kolostomi ali ileostomi ali urostomi.7.53
ROKAVNIK ZA IRIGACIJO ZA KOŽNO PODLAGOos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAKolostoma z rednim izpiranjem na domu in uporabo dvodelnih sistemov.2
ZAMAŠEK ZA STOMOos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAKolostoma pri os., ki redno izvaja irigacijo.3.74
IRIGACIJSKI SISTEM S KONUSOMos. zdravnikNENENENENE6 mNEKolostoma z rednim izpiranjem na domu.61.96
STOMAKAPA ZA KOLOSTOMOos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAKolostoma pri os., ki se redno irigira in uporablja dvodelni sistem.1.81
PAS ZA STOMOos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAKolostoma. Ileostoma. Urostoma. 6.24
PASTA ZA NEGO STOME vsaj 30 gr.os. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAKolostoma. Ileostoma. Urostoma.4.87
PASTA ZA NEGO STOME vsaj 60 gr.os. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAKolostoma. Ileostoma. Urostoma.10.14
PRAH ZA NEGO STOME vsaj 25 gr.os. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAKolostoma. Ileostoma. Urostoma.5.43
URINAL KONDOM NAVADNIos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAPopolna bolezenska inkontinenca urina.0.79
URINAL KONDOM LATEXos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAPopolna bolezenska inkontinenca urina.1.4
URINAL KONDOM SILIKONSKIos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAPopolna bolezenska inkontinenca urina.2.55
LEPILNI TRAK ZA FIKSACIJO URINAL KONDOMAos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAPopolna bolezenska inkontinenca urina.0.45
VREČKA ZA SEČ NE-STERILNA MED 1300 IN 2000 mlos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAzavar. os. s popolno inkontinenco urina, ki uporablja urinal kondom.1.2
ZBIRALNIK ZA SEČ NE-STERILEN MED 300 IN 600 mlos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAzavar. os. s popolno inkontinenco urina, ki uporablja urinal kondom, če nosi zbiralnik za seč na nogi.2.58
ZBIRALNIK ZA SEČ NE-STERILEN MED 700 IN 1200 mlos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAzavar. os. s popolno inkontinenco urina, ki uporablja urinal kondom, če nosi zbiralnik za seč na nogi.3.24
ZBIRALNIK ZA SEČ NE-STERILEN MED 1300 IN 2000 mlos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAzavar. os. s popolno inkontinenco urina, ki uporablja urinal kondom, če nosi zbiralnik za seč na nogi.2.14
URINSKI KATETER ZA ENKRATNO UPORABOos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaDAStenoza uretre. Motnja v izpraznjevanju sečnega mehurja (nevrogeni mehur, infravezikalna odtočna motnja).0.43
URINSKI KATETER S HIDROFILNO PREVLEKO ALI IZ SILIKONAos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaDAStenoza uretre. Motnja v izpraznjevanju sečnega mehurja (nevrogeni mehur, infravezikalna odtočna motnja).1.31
STALNI URINSKI KATETER SILIKONSKI ZA ŠEST TEDNOVos. zdravnikNEDANENENE42 dniNEPopolna bolezenska inkontinenca urina.10.09
STALNI URINSKI KATETER Z ZAMAŠKOM NAVADNIos. zdravnikNEDANENENE14 dniNEPopolna bolezenska inkontinenca urina.2.49
VREČKA ZA SEČ STERILNA MED 700 IN 1200 mlos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaNEzavar. os., ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter.0.95
VREČKA ZA SEČ STERILNA MED 1300 IN 2000 mlos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaNEzavar. os., ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter.1.2
ZBIRALNIK ZA SEČ STERILEN MED 300 IN 600 mlos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaNEzavar. os., ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter, če nosi zbiralnik za seč na nogi.2.58
ZBIRALNIK ZA SEČ STERILEN MED 700 IN 1200 mlos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaNEzavar. os., ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter, če nosi zbiralnik za seč na nogi.3.24
ZBIRALNIK ZA SEČ STERILEN MED 1300 IN 2000 mlos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaNEzavar. os., ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter, če nosi zbiralnik za seč na nogi.2.94
NEFROSTOMSKA VREČKA STERILNA MED 400 IN 800 mlos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaNEzavar. os. z nefostomo.4.4
NOČNA URINSKA VREČKA NE-STERILNA 2000 mlos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAzavar. os., ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali uporablja urinal kondom ali cistostomski kateter, če je treba preko noči zbrati večji volumen urina tako, da se nočna urinska vrečka priključi na vrečko za seč ali zbiralnik za seč.1.2
NEPREPUSTNE HLAČKE za lahko inkontinencoos. zdravnikNENENENENEnajveč 7 kosov na 6 mNEBolezenska inkontinenca urina, pri kateri zavar. os. lahko še delno zadržuje urin.12.4
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE - obseg pasu do 65 cmos. zdravnikNENENENENEnajveč 30 kos/m,
1 kos namesto 2 kosov predlog ali hlačnih predlog (plenic)
DAzavar. os. s pravico do predlog ali hlačnih predlog.0.78
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE - obseg pasu 50 - 90 cmos. zdravnikNENENENENEnajveč 30 kos/m,
1 kos namesto 2 kosov predlog ali hlačnih predlog (plenic)
DAzavar. os. s pravico do predlog ali hlačnih predlog.0.78
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE - obseg pasu 80 - 110 cmos. zdravnikNENENENENEnajveč 30 kos/m,
1 kos namesto 2 kosov predlog ali hlačnih predlog (plenic)
DAzavar. os. s pravico do predlog ali hlačnih predlog.0.82
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE - obseg pasu 100 - 150 cmos. zdravnikNENENENENEnajveč 30 kos/m,
1 kos namesto 2 kosov predlog ali hlačnih predlog (plenic)
DAzavar. os. s pravico do predlog ali hlačnih predlog.0.9
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE - obseg pasu več kot 150 cmos. zdravnikNENENENENEnajveč 30 kos/m,
1 kos namesto 2 kosov predlog ali hlačnih predlog (plenic)
DAzavar. os. s pravico do predlog ali hlačnih predlog.0.96
PREDLOGA ZA SREDNJO INKO. os. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mDA*zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina, pri kateri lahko še delno zadržuje urin, ima pravico do 120 kos/m. Zavar. os. z delno inkontinenco blata ima pravico do največ 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kos/m.
0.2
MOŠKA PREDLOGA ZA SREDNJO INKO., vpojnost vsaj 600 mlos. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mDA*zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina, pri kateri lahko še delno zadržuje urin, ima pravico do 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kos/m.
0.45
PREDLOGA ZA TEŽKO INKO., vpojnost vsaj 1000 mlos. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mDA*zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina ima pravico do največ 120 kos/m. Zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata ima pravico do največ 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kos/m.
0.26
PLENICE ZA TEŽKO INKO. - obseg pasu 50-80 cm, dnevna os. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mDA*zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 50 do 80 cm, ima pravico do največ 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kos/m.
0.33
PLENICE ZA TEŽKO INKO. - obseg pasu 80-100 cm, dnevna os. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mDA*zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 80 do 100 cm, ima pravico do največ 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kos/m.
0.4
PLENICE ZA TEŽKO INKO. - obseg pasu 100-150 cm, dnevna os. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mDA*zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 100 do 150 cm, ima pravico do največ 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kos/m.
0.45
PLENICE ZA TEŽKO INKO. - obseg pasu 50-80 cm, nočna os. zdravnikNENENENENEnajveč 30 kos/mDAzavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 50 do 80 cm, ima pravico do največ 30 kos/m. 0.34
PLENICE ZA TEŽKO INKO. - obseg pasu 80-100 cm, nočna os. zdravnikNENENENENEnajveč 30 kos/mDAzavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 80 do 100 cm, ima pravico do največ 30 kos/m. 0.44
PLENICE ZA TEŽKO INKO. - obseg pasu 100-150 cm, nočna os. zdravnikNENENENENEnajveč 30 kos/mDAzavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 100 do 150 cm, ima pravico do največ 30 kos/m. 0.47
PREDLOGA ZA ZELO TEŽKO INKO., vpojnost vsaj 2500 mlos. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mDA*zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata ima pravico do največ 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kos/m.
0.3
PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. - obseg pasu 50-80 cm, dnevnaos. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mDA*zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu med 50 in 80 cm, ima pravico do največ 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kos/m.
0.33
PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. - obseg pasu 80-100 cm, dnevnaos. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mDA*zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu med 80 in 100 cm, ima pravico do največ 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kos/m.
0.4
PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. - obseg pasu 100-150 cm, dnevnaos. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mDA*zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu med 100 in 150 cm, ima pravico do največ 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kos/m.
0.45
PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. - obseg pasu 50-80 cm, nočnaos. zdravnikNENENENENEnajveč 30 kos/mDAzavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu med 50 in 80 cm, ima pravico do največ 30 kos/m. 0.34
PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. - obseg pasu 80-100 cm, nočnaos. zdravnikNENENENENEnajveč 30 kos/mDAzavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu med 80 in 100 cm, ima pravico do največ 30 kos/m. 0.44
PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. - obseg pasu 100-150 cm, nočnaos. zdravnikNENENENENEnajveč 30 kos/mDAzavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu med 100 in 150 cm, ima pravico do največ 30 kos/m. 0.48
PLENICE ZA OTROKE DO 25 kgos. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mDA*zavar. os. z bolezensko inkontinenco urina ali blata, stara nad 4,5 L, telesno težo do 25 kg, ima pravico do največ 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni od dopolnj1 tretjega L pravico do največ 150 kos/m.
0.2
POSTELJNE PREDLOGE 60 x 60 cmos. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mDAzavar. os., ki je upravičena do plenic. 0.2
POSTELJNE PREDLOGE 60 x 90 cmos. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mDAzavar. os., ki je upravičena do plenic. 0.28
FIKSIRNE HLAČKEos. zdravnikNENENENENE1 mDAPri upravičenosti do predlog, en kos / m.0.36
PREDLOGA ZA SREDNJO INKO. - ZBIRNA NAR. os. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mNE*zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina, pri kateri lahko še delno zadržuje urin, ima pravico največ do 120 kos/m. Zavar. os. z delno inkontinenco blata ima pravico do največ 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kos/m.
0.18
MOŠKA PREDLOGA ZA SREDNJO INKO., vpojnost vsaj 600 ml - ZBIRNA NAR.os. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mNE*zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina, pri kateri lahko še delno zadržuje urin, ima pravico do največ 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kos/m.
0.45
PREDLOGA ZA TEŽKO INKO., vpojnost vsaj 1000 ml - ZBIRNA NAR.os. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mNE*zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina ima pravico do največ 120 kos/m. Zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata ima pravico do največ 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kos/m.
0.25
PLENICE ZA TEŽKO INKO. - obseg pasu 50-80 cm, dnevna - ZBIRNA NAR. os. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mNE*zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 50 do 80 cm, ima pravico do največ 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kos/m.
0.31
PLENICE ZA TEŽKO INKO. - obseg pasu 80-100 cm, dnevna - ZBIRNA NAR. os. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mNE*zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 80 do 100 cm, ima pravico do največ 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kos/m.
0.37
PLENICE ZA TEŽKO INKO. - obseg pasu 100-150 cm, dnevna - ZBIRNA NAR. os. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mNE*zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 100 do 150 cm, ima pravico do največ 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kos/m.
0.42
PLENICE ZA TEŽKO INKO. - obseg pasu 50-80 cm, nočna - ZBIRNA NAR. os. zdravnikNENENENENEnajveč 30 kos/mNEzavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 50 do 80 cm, ima pravico do največ 30 kos/m. 0.33
PLENICE ZA TEŽKO INKO. - obseg pasu 80-100 cm, nočna - ZBIRNA NAR. os. zdravnikNENENENENEnajveč 30 kos/mNEzavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 80 do 100 cm, ima pravico do največ 30 kos/m. 0.4
PLENICE ZA TEŽKO INKO. - obseg pasu 100-150 cm, nočna - ZBIRNA NAR. os. zdravnikNENENENENEnajveč 30 kos/mNEzavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu od 100 do 150 cm, ima pravico do največ 30 kos/m. 0.44
PREDLOGA ZA ZELO TEŽKO INKO., vpojnost vsaj 2500 ml - ZBIRNA NAR.os. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mNE*zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata ima pravico do največ 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kos/m.
0.29
PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. - obseg pasu 50-80 cm, dnevna - ZBIRNA NAR. os. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mNE*zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu med 50 in 80 cm, ima pravico do največ 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kos/m.
0.32
PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. - obseg pasu 80-100 cm, dnevna - ZBIRNA NAR.os. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mNE*zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu med 80 in 100 cm, ima pravico do največ 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kos/m.
0.39
PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. - obseg pasu 100-150 cm, dnevna - ZBIRNA NAR.os. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mNE*zavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu med 100 in 150 cm, ima pravico do največ 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni pravico do največ 150 kos/m.
0.43
PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. - obseg pasu 50-80 cm, nočna - ZBIRNA NAR.os. zdravnikNENENENENEnajveč 30 kos/mNEzavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu med 50 in 80 cm, ima pravico do največ 30 kos/m. 0.33
PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. - obseg pasu 80-100 cm, nočna - ZBIRNA NAR.os. zdravnikNENENENENEnajveč 30 kos/mNEzavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu med 80 in 100 cm, ima pravico do največ 30 kos/m. 0.42
PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO. - obseg pasu 100-150 cm, nočna - ZBIRNA NAR.os. zdravnikNENENENENEnajveč 30 kos/mNEzavar. os. s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad 4,5 L in težka nad 25 kg ter z obsegom pasu med 100 in 150 cm, ima pravico do največ 30 kos/m. 0.46
PLENICE ZA OTROKE DO 25 kg - ZBIRNA NAR.os. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mNE*zavar. os. z bolezensko inkontinenco urina ali blata, stara nad 4,5 L, telesno težo do 25 kg, ima pravico do največ 120 kos/m.
Zavar. os. iz prejš. odst.* s pridruženimi težkimi stanji¹ ima v prim. celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno mišične bolezni od dopolnj1 tretjega L pravico do največ 150 kos/m.
0.21
POSTELJNE PREDLOGE 60 x 60 cm - ZBIRNA NAR.os. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mNEzavar. os., ki je upravičena do plenic. 0.2
POSTELJNE PREDLOGE 60 x 90 cm - ZBIRNA NAR.os. zdravnikNENENENENEnajveč 120/150 kos/mNEzavar. os., ki je upravičena do plenic. 0.27
FIKSIRNE HLAČKE - ZBIRNA NAR.os. zdravnikNENENENENE1 mNEPri upravičenosti do predlog, en kos / m.0.35
ELEKTRIČNI STIMULATOR PRI INKONTINENCI URINAspecialistNE / TDNENENENE36 mNEInkontinenca urina, pri kateri je z uporabo aparata pričakovati izboljšanje funkcije sfinkterne muskulature.180.6
ELEKTRIČNI STIMULATOR PRI INKONTINENCI BLATAspecialistNE / TDNENENENE36 mNEInkontinenca blata pri kateri je elektromiografsko dokazana oslabelost sfinkterskih mišic in je z uporabo aparata pričakovati izboljšanje njihove funkcije.159.85
ELEKTRODA ZA KONTINENČNI ELEKTRIČNI STIMULATOR REKTALNA ALI VAGINALNAos. zdravnikNENENENENE36 mNEUpravičenost in uporaba električnega stimulatorja pri inkontinenci urina ali blata.43.59
APARAT ZA DOLOČANJE GLUKOZE V KRVIspecialistNE / TDNENENENE60 mNEzavar. os. s sladkorno boleznijo, ki aktivno sodeluje pri zdravljenju in je usposobljena za izvajanje *samokontrole in **samo-vodenja:
− če se trajno zdravi z inzulinom,
− če ima neurejeno sladkorno bolezen na kombinirani peroralni terapiji, ko začne z edukacijo za inzulinsko zdravljenje ali
− če ima ugotovljeno sladkorno bolezen v času nosečnosti ali dojenja.
zavar. os. s prirojeno ali pridobljeno motnjo presnove, ki ima za posledico hiperinzulinemijo, ta pa hipoglikemijo, če aktivno sodeluje pri zdravljenju in je usposobljena za izvajanje samokontrole in samo-vodenja.
*Samokontrola je kontrola glukoze v krvi, medceličnini ali urinu. **Samo-vodenje je takojšen ukrep za dosego ciljne vrednosti glikemije. Samokontrolo in samo-vodenje izvede zavar. os. sama ali os., ki zanjo skrbi.
10.09
DIAGNOSTIČNI TRAKOVI ZA APARAT ZA DOLOČANJE GLUKOZE V KRVIos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnika in omejitve*DAzavar. os. s pravico do aparata za določanje glukoze v krvi.0.47
TRAKOVI ZA OPTIČNO (SEMIKVANTITATIVNO) DOLOČANJE GLUKOZE V KRVIos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAzavar. os. s sladkorno boleznijo, ki obvlada *samokontrolo in **samo-vodenje.
*Samokontrola je kontrola glukoze v krvi, medceličnini ali urinu.
**Samo-vodenje je takojšen ukrep za dosego ciljne vrednosti glikemije.
Samokontrolo in samo-vodenje izvede zavar. os. sama ali os., ki zanjo skrbi.
0.14
TRAKOVI ZA OPTIČNO (SEMIKVANTITATIVNO) DOLOČANJE GLUKOZE IN KETONOV V URINUos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaNEzavar. os. s sladkorno boleznijo tipa 1, če koncentracija glukoze v krvi doseže ali preseže 15 mmol/l in zavar. os. s sladkorno boleznijo, ki je noseča, če koncentracija glukoze v krvi doseže ali preseže 12 mmol/l, za preprečevanje nastanka ketoacidoze.
Noseča zavar. os. s sladkorno boleznijo, kadar je to potrebno zaradi spremljanja primernosti vnosa hrane.
0.14
SENZOR ZA KONTINUIRANO MERJENJE GLUKOZE V MEDCELIČNINIspecialist(sklep ZZZS) *1NENENENENE7 dniDAzavar. os., ki se zdravi z inzulinsko črpalko ali s funkcionalno inzulinsko terapijo in je na podlagi meritev sposobna izboljšati urejenost glikemije, če:
− je mlajša od 7 L,
− ima sladkorno bolezen s sindromom nezavedanja hipoglikemije in ob tem veliko tveganje za pojav hude hipoglikemije, ali
je noseča in ima slabo urejeno sladkorno bolezen.
33.49
ODDAJNIK ZA KONTINUIRANO MERJENJE GLUKOZE V MEDCELIČNINIspecialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNENENENE12 mNEzavar. os., ki se zdravi z inzulinsko črpalko ali s funkcionalno inzulinsko terapijo in je na podlagi meritev sposobna izboljšati urejenost glikemije, če:
− je mlajša od 7 L,
− ima sladkorno bolezen s sindromom nezavedanja hipoglikemije in ob tem veliko tveganje za pojav hude hipoglikemije, ali
je noseča in ima slabo urejeno sladkorno bolezen.
511.92
SPREJEMNIK REZULTATOV KONTINUIRANEGA MERJENJA GLUKOZE V MEDCELIČNINIspecialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNENENENE36 mNEzavar. os., ki se zdravi s funkcionalno inzulinsko terapijo in se ne zdravi z inzulinsko črpalko, pa tudi prehod na zdravljenje z inzulinsko črpalko ni predviden in ima pravico do senzorjev in oddajnika za kontinuirano merjenje glukoze.558.45
SENZOR ZA SPREMLJANJE GLUKOZE V MEDCELIČNINIspecialist(sklep ZZZS) *1NENENENENE14 dniDAzavar. os. s sladkorno boleznijo, ki je na podlagi meritev sposobna izboljšati urejenost glikemije, če:
- ima pravico do inzulinske črpalke,
- se zdravi s štirimi ali več injekcijami inzlina dnevno ali
- je noseča in se zdravi z inzulinom.
55
ČITALNIK ZA SPREMLJANJE GLUKOZE V MEDCELIČNINIspecialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNENENENE48 mNEzavar. os. s sladkorno boleznijo, ki je na podlagi meritev sposobna izboljšati urejenost glikemije, če:
- ima pravico do inzulinske črpalke,
- se zdravi s štirimi ali več injekcijami inzlina dnevno ali
- je noseča in se zdravi z inzulinom.
59.9
MEHANSKI INJEKTORspecialistNE / TDNENENENE36 mNEzavar. os. s sladkorno boleznijo, zdravljeno z inzulinom ali GLP-1 agonisti.27.35
IGLA ZA MEHANSKI INJEKTORos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAzavar. os. s sladkorno boleznijo, zdravljeno z inzulinom ali GLP-1 agonisti.0.15
INZULINSKA ČRPALKAspecialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNENENENE48 mNEzavar. os., ki je bila pri zdravljenju zavzeta za uspeh zdravljenja in usposobljena za *samokontrolo in **samo-vodenje ter ravnanje z inzulinsko črpalko pri:
− sladkorni bolezni tipa 1, pri kateri je bilo tudi 6 m izvajanje funkcionalne inzulinske terapije (FIT) neuspešno,
− sladkorni bolezni tipa 1 s sindromom nezavedanja hipoglikemije kljub zdravljenju z večkratnimi aplikacijami inzulina dnevno,
− sladkorni bolezni, ki se zdravi z inzulinom in pred načrtovano / med nosečnostjo in v času dojenja, ki nima dobro urejene sladkorne bolezni, kljub zdravljenju z večkratnimi aplikacijami inzulina dnevno, ali
− zavarovani os., mlajši od 18 L, s sladkorno boleznijo tipa 1 ter s pogostimi in velikimi nihanji krvnega sladkorja kljub natančnem zdravljenju z večkratnimi aplikacijami inzulina dnevno.
V zdravstveni dokumentaciji / predlogu imenovan. zdravniku lečeči diabetolog potrdi, da je zavar. os. aktivno sodelovala pri zdravljenju v skladu z navodili zdravnika in je usposobljena za samokontrolo, samo-vodenje in ravnanje z inzulinsko črpalko.
Pri zavarovanih os.h, mlajših od 7 L, se zdravljenje sladkorne bolezni tipa 1 s pomočjo inzulinske črpalke lahko začne ob postavitvi diagnoze.
*Samokontrola: kontrola glukoze v krvi, medceličnini ali urinu.
**Samo-vodenje: takojšen ukrep za dosego ciljne vrednosti glikemije.
Samokontrolo in samo-vodenje izvede zavar. os. sama ali os., ki zanjo skrbi.
1841.86
SET ZA INZULINSKO ČRPALKOos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAzavar. os. s pravico do inzulinske črpalke.8.61
AMPULA ZA INZULINSKO ČRPALKOos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAzavar. os. s pravico do inzulinske črpalke.1.79
PROŽILNA NAPRAVAos. zdravnikNE / TDNENENENE36 mNEzavar. os. s sladkorno boleznijo, ki obvlada *samokontrolo in **samo-vodenje.
*Samokontrola je kontrola glukoze v krvi, medceličnini ali urinu.
**Samo-vodenje je takojšen ukrep za dosego ciljne vrednosti glikemije.
Samokontrolo in samo-vodenje izvede zavar. os. sama ali os., ki zanjo skrbi.
5.27
LANCETA ZA PROŽILNO NAPRAVOos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaDAzavar. os. s sladkorno boleznijo, ki obvlada *samokontrolo in **samo-vodenje.
*Samokontrola je kontrola glukoze v krvi, medceličnini ali urinu.
**Samo-vodenje je takojšen ukrep za dosego ciljne vrednosti glikemije.
Samokontrolo in samo-vodenje izvede zavar. os. sama ali os., ki zanjo skrbi.
0.09
ENDOTRAHEALNA KANILA - KOVINSKA os. zdravnikNENENENENE6 mNETrajna traheostoma.42.25
ENDOTRAHEALNA KANILA KRATKA-ENODELNA-SILIKONSKAos. zdravnikNENENENENE1 mNETraheostoma-stanje po laringektomiji. Traheostoma.71.46
ENDOTRAHEALNA KANILA BREZ TESNILKE-DVODELNA-PLASTIČNAos. zdravnikNENENENENE1 mNETraheostoma-stanje po traheotomiji ob ohranjenem grlu.86.37
ENDOTRAHEALNA KANILA BREZ TESNILKE-ENODELNA-PLASTIČNAos. zdravnikNENENENENE1 mNETraheostoma-stanje po traheotomiji ob ohranjenem grlu.96.13
ENDOTRAHEALNA KANILA S TESNILKO ENODELNA-PLASTIČNAos. zdravnikNENENENENE1 mNETraheostoma pri izvajanju umetnega predihavanja pljuč na domu. Traheostoma ob ohranjenem grlu s fistulo trahee. Traheostoma ob motnji požiranja.86.37
GOVORNA VALVULAos. zdravnikNENENENENE4 miNEZdravljenje z ventilatorjem (aparat za umetno predihavanje pljuč) na domu.51.15
TRAK ZA FIKSACIJO KANILEos. zdravnikNENENENENEnajveč 2 kosa na mNETrajna traheostoma.6.63
FILTER ZA KANILO PRI TRAHEOSTOMIos. zdravnikNENENENENEnajveč 30 kos/mNETrajna traheostoma pri kateri os. nosi kanilo.2.34
ZAŠČITNA RUTKA ZA TRAHEOSTOMOos. zdravnikNENENENENEnajveč 5 kosov na 12 mNETrajna traheostoma.17.04
ŠČITNIK ZA TRAHEOSTOMO PRI TUŠIRANJUos. zdravnikNENENENENE12 mNETrajna traheostoma.33.13
KOŽNA PODLAGA ZA ZAŠČITO OB KANILIos. zdravnikNENENENENEnajveč 30 kos/mNETrajna traheostoma pri kateri os. nosi kanilo.0.32
FILTER ZA LEPLJENJE NA KOŽO PRI TRAHEOSTOMI (brez kanile)os. zdravnikNENENENENEnajveč 30 kos/mNETrajna traheostoma pri kateri os. ne nosi kanile.0.87
VAKUUMSKI ZBIRALNIK ZA PLEVRALNO DRENAŽOos. zdravnikNEDANENENEnajveč 2 kosa na teden in največ 10 kosov naenkratNEZdravljenje na domu, ko ima zavar. os. vstavljen kateter za trajno plevralno drenažo s priključkom na vakuumski zbiralnik, pri malignem plevralnem izlivu, ki ga ni bilo mogoče pozdraviti s poskusom plevrodeze.71.8
ROKAVICE ZA POGANJANJE VOZIČKA (1 PAR)os. zdravnikNENENENENE2 maNEOdobren voziček.13.35
USNJENE ROKAVICEos. zdravnikNE / TDNENENENE6 mNETrajne trofične deformacije rok ali prstov zaradi cirkulatorne insuficience.26.22
ZAŠČITNA ČELADAos. zdravnikNE / TDNENENENE12 mNEEpilepsija ali cerebralna prizadetost s pogostimi padci in poškodb.mi glave pri otrocih do 15 L.87.33
ELASTIČNE KOMPRESIJSKE HLAČNE NOGAVICEspecialistNE / TDNENENENEnajveč 2 kosa na letoNEPomembno moteno odtekanje limfe, ki se kaže s prisotnostjo jutranjih oteklin obeh spodnjih udov in pozitinim Stemerjevim znakom (natisljivost kože na II. prstu obeh nog).57.35
ELASTIČNA KOMPRESIJSKA NOGAVICA - desnaspecialistNE / TDNENENENEnajveč 2 kosa na letoNEPomembno moteno odtekanje limfe, ki se kaže s prisotnostjo jutranje otekline spodnjega uda in pozitinim Stemerjevim znakom (natisljivost kože na II. prstu noge).32.38
ELASTIČNA KOMPRESIJSKA NOGAVICA - levaspecialistNE / TDNENENENEnajveč 2 kosa na letoNEPomembno moteno odtekanje limfe, ki se kaže s prisotnostjo jutranje otekline spodnjega uda in pozitinim Stemerjevim znakom (natisljivost kože na II. prstu noge).32.38
ELASTIČNA ROKAVICA - desnaspecialistNE / TDNENENENEnajveč 2 kosa na letoNEEdem roke po radikalni operaciji dojke.29.03
ELASTIČNA ROKAVICA - levaspecialistNE / TDNENENENEnajveč 2 kosa na letoNEEdem roke po radikalni operaciji dojke.29.03
PREDVAJALNIK ZVOČNIH ZAPISOVspecialistNE / TDNENEDANE60 mNEzavar. os. z vidno ostrino 0,20 in manj.154.45
BRAILLOV PISALNI STROJspecialistDANENENENEenkratna pravicaNEzavar. os. z izgubo vida iz 4. ali 5. kategorije poslabšanja vida (vidna ostrina z najboljšo možno korekcijo) po Mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10), ki obvlada braillovo pisavo, če je usposobljena za delo s tem medicinskim pripomočkom.1960.95
BRAILLOVA VRSTICAspecialistDANENEDANE60 mNEzavar. os. z izgubo vida iz 4. ali 5. kategorije poslabšanja vida (vidna ostrina z najboljšo možno korekcijo) po Mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10), ki obvlada braillovo pisavo, če je usposobljena za delo s tem medicinskim pripomočkom.4754.09
BELA PALICA ZA SLEPEos. zdravnikNE / TDNENENENE12 mNESlepota.60.38
ULTRAZVOČNA PALICAspecialistNE / TDNENENENE36 mNEzavar. os. z izgubo vida in sluha.1048.4
ZA - UŠESNI APARAT-levispecialistNE / TDNENEDANE24 m do 6 L
36 m od 6 do 15 L 72 m po 15. letu
NEDo 1 slušnega aparata je upravičena zavar. os. s stalno okvaro sluha na 1 ušesu na najmanj 2 frekvencah v govornem področju med 500 in 4000 hertzov (Hz) ali os. z okvaro sluha na obeh ušesih, kjer z 2 aparatoma ni večje razumljivosti govora. Do 2 aparatov je upravičena os., ki ima simetrično stalno okvaro sluha na obeh ušesih na najmanj 2 frekvencah v govornem področju med 500 in 4000 hertzov (Hz), če se z 2 aparatoma bistveno izboljša razumevanje govora.299.36
ZA - UŠESNI APARAT-desnispecialistNE / TDNENEDANE24 m do 6 L
36 m od 6 do 15 L 72 m po 15. letu
NEDo 1 slušnega aparata je upravičena zavar. os. s stalno okvaro sluha na 1 ušesu na najmanj 2 frekvencah v govornem področju med 500 in 4000 hertzov (Hz) ali os. z okvaro sluha na obeh ušesih, kjer z 2 aparatoma ni večje razumljivosti govora. Do 2 aparatov je upravičena os., ki ima simetrično stalno izgubo sluha na obeh ušesih na najmanj 2 frekvencah v govornem področju med 500 in 4000 hertzov (Hz), če se z 2 aparatoma bistveno izboljša razumevanje govora.299.36
V – UŠESNI APARAT-levispecialistNE / TDNENEDANE24 m do 6 L
36 m od 6 do 15 L 72 m po 15. letu
NEDo 1 slušnega aparata je upravičena zavar. os. s stalno okvaro sluha na 1 ušesu na najmanj 2 frekvencah v govornem področju med 500 in 4000 hertzov (Hz) ali os. z okvaro sluha na obeh ušesih, kjer z 2 aparatoma ni večje razumljivosti govora. Do 2 aparatov je upravičena os., ki ima simetrično stalno izgubo sluha na obeh ušesih na najmanj 2 frekvencah v govornem področju med 500 in 4000 hertzov (Hz), če se z 2 aparatoma bistveno izboljša razumevanje govora.311.97
V - UŠESNI APARAT-desnispecialistNE / TDNENEDANE24 m do 6 L
36 m od 6 do 15 L 72 m po 15. letu
NEDo 1 slušnega aparata je upravičena zavar. os. s stalno okvaro sluha na 1 ušesu na najmanj 2 frekvencah v govornem področju med 500 in 4000 hertzov (Hz) ali os. z okvaro sluha na obeh ušesih, kjer z 2 aparatoma ni večje razumljivosti govora. Do 2 aparatov je upravičena os., ki ima simetrično stalno izgubo sluha na obeh ušesih na najmanj 2 frekvencah v govornem področju med 500 in 4000 hertzov (Hz), če se z 2 aparatoma bistveno izboljša razumevanje govora.315.12
APARAT ZA KOSTNO PREVODNOST-levispecialistNE / TDNENEDANE24 m do 6 L
36 m od 6 do 15 L 72 m po 15. letu
NEPri razvojnih anomalijah po operacijah ušesa, kjer zaradi nastale oblike ni možen za ali v ušesni aparat, ter pri tistih kroničnih vnetjih, kjer zdravljenje ni zadovoljivo. 420.8
APARAT ZA KOSTNO PREVODNOST-desnispecialistNE / TDNENEDANE24 m do 6 L
36 m od 6 do 15 L 72 m po 15. letu
NEPri razvojnih anomalijah po operacijah ušesa, kjer zaradi nastale oblike ni možen za ali v ušesni aparat, ter pri tistih kroničnih vnetjih, kjer zdravljenje ni zadovoljivo.420.8
ŽEPNI APARATspecialistNE / TDNENEDANE24 m do 6 L
36 m od 6 do 15 L 72 m po 15. letu
NETežka ali zelo težka okvara sluha na najmanj 2 frekvencah v govornem območju med 500 in 4000 hertzov (Hz) ali pri težavah z rokovanjem z drugimi slušnimi aparati. 291.11
APARAT ZA OMOGOČANJE GLASNEGA GOVORAspecialistNE / TDNENEDANE48 mNETrajna izguba možnosti govora.707.29
MIKROFON ZA POLŽEV VSADEKspecialistNE / TDNENEDANE60 mNEVgrajen polžev vsadek.pog. cena/največ 279,35
GOVORNI PROCESOR ZA POLŽEV VSADEKspecialistNE / TDNENEDANE60 mNEVgrajen polžev vsadek.pog. cena/največ 9.526,50
ODDAJNIK ZA POLŽEV VSADEKspecialistNE / TDNENEDANE60 mNEVgrajen polžev vsadekpog. cena/največ 332,64
VRVICE ZA POLŽEV VSADEKspecialist/os. zdravnikNENENENENE6 mNEVgrajen polžev vsadek.pog. cena/največ 285,41
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT -levispecialistNE / TDNENEDANE60 mNENaglušna zavar. os. do 20. L, če digitalni slušni aparat omogoči pomembno boljši razvoj govora, razumevanje in sporazumevanje od standardnega aparata.673.91
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-desni specialistNE / TDNENEDANE60 mNENaglušna zavar. os. do 20. L, če digitalni slušni aparat omogoči pomembno boljši razvoj govora, razumevanje in sporazumevanje od standardnega aparata.673.91
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT -levispecialistNE / TDNENEDANE60 mNENaglušna zavar. os. do 20. L, če digitalni slušni aparat omogoči pomembno boljši razvoj govora, razumevanje in sporazumevanje od standardnega aparata.656.73
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-desnispecialistNE / TDNENEDANE60 mNENaglušna zavar. os. do 20. L, če digitalni slušni aparat omogoči pomembno boljši razvoj govora, razumevanje in sporazumevanje od standardnega aparata.656.73
APARAT ZA BOLJŠE SPORAZUMEVANJE za manjše in srednje izgube sluhaspecialistNE / TDNENEDANE60 mNEEnostranska ali obojestranska izguba sluha, odobren slušni aparat, os. hodi v redno šolo do 15. L.467.16
APARAT ZA BOLJŠE SPORAZUMEVANJE za srednje in večje izgube sluhaspecialistNE / TDNENEDANE60 mNEEnostranska ali obojestranska izguba sluha, odobren slušni aparat, os. hodi v redno šolo do 15. L.1325.74
OLIVA individualna (fotoplast trdi)specialistNE NENENENE24 m do 6 L
36 m od 6 do 15 L
72 m po 15. letu
60 m DSA
NEPravica do olive je vezana na pravico do slušnega aparata. Glejte navodilo o zagotavljanju slušnih aparatov (protokol).12.15
OLIVA individualna "L" (fotoplast mehki)specialistNE NENENENE24 m do 6 L, 36 m od 6 do 15 L,72 m po 15. letu, 60 m DSANEPravica do olive je vezana na pravico do slušnega aparata. Glejte navodilo o zagotavljanju slušnih aparatov (protokol).17.75
PROCESOR ZA KOSTNO VSIDRAN SLUŠNI APARATspecialistNE / TDNENEDANE60 mNEVgrajen kostno vsidran slušni aparat.4106.25
KOMPRESA STERILNA 5 x 5 cm os. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.0.06
KOMPRESA STERILNA 5 x 8 cm pak. posamičnoos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.0.13
KOMPRESA STERILNA 0,2 M2, pak. posamičnoos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.0.27
KOMPRESA STERILNA 0,4 M2, pak. posamičnoos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.0.39
KOMPRESA STERILNA 0,8 M2, pak. posamičnoos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.0.68
STERILNI SET MALI (pinceta, 3 tamponi, kompresa 2a 5x5 cm in 2 a 7.5x7.5 cm)os. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.0.59
STERILNI SET SREDNJI (pinceta, 4 tamponi, kompresa 2a 5x5 cm in 2 a 7.5x7.5 cm, 2 a 10x10 cm)os. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.0.76
STERILNI SET VEČJI (pinceta, 5 tamponov, kompresa 3 a 7.5x7.5 cm, 3 a 10x10 cm in 1 vatiranec vsaj 25x15 cm)os. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.1.14
HIDROFILNA KABEL GAZA 0,05 m x 5 mos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.1.6
HIDROFILNA KABEL GAZA 0,1 m x 5 mos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.2.93
KOMPRESA NESTERILNA 5 x 5 cmos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaDANega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine. Nega kolonostome, ileostome ali urostome. Za OBNOVLJIVO NAROČILNICO: Nega kolonostome, ileostome ali urostome.0.03
KOMPRESA NESTERILNA 7.5 x 7.5 cmos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaDANega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine. Nega kolonostome, ileostome ali urostome. Za OBNOVLJIVO NAROČILNICO: Nega kolonostome, ileostome ali urostome.0.05
KOMPRESA NESTERILNA 10 x 10 cmos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaDANega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine. Nega kolonostome, ileostome ali urostome. Za OBNOVLJIVO NAROČILNICO: Nega kolonostome, ileostome ali urostome.0.08
POVOJ BOMBAŽNI KREP 6 cm x 5 mos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.0.41
POVOJ BOMBAŽNI KREP 8 cm x 5 mos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.0.57
POVOJ BOMBAŽNI KREP 10 cm x 5 mos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.0.62
POVOJ BOMBAŽNI KREP 6 cm x 10 mos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.0.87
POVOJ BOMBAŽNI KREP 8 cm x 10 mos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.0.95
POVOJ BOMBAŽNI KREP 10 cm x 10 mos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.1.15
LEPILNI TRAK 1,25 cm x 9 mos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.0.65
LEPILNI TRAK 2,5 cm x 9 mos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.1.25
LEPILNI TRAK 5 cm x 9 mos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.2.36
VATA NESTERILNA 1 kgos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu.6.5
VATA NESTERILNA 100 gr.os. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu.0.81
VATIRANEC Z GAZO 15 x 10 cmos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.0.1
VATIRANEC Z GAZO 25 x 15 cmos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.0.18
VATIRANEC Z GAZO 45 x 15 cmos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.0.31
IGLA ZA ENKRATNO UPORABO ZA IZVLEK ZDRAVILAos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaNEBolezenska stanja pri katerih je zavar. os. naučena samoinjiciranja ampuliranih zdravil.0.03
IGLA ZA ENKRATNO SUBCUTANO UPORABOos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaNEBolezenska stanja pri katerih je zavar. os. naučena samoinjiciranja ampuliranih zdravil.0.03
BRIZGA ZA ENKRATNO UPORABO 2 mlos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaNEBolezenska stanja pri katerih je zavar. os. naučena samoinjiciranja ampuliranih zdravil.0.06
BRIZGA Z IGLO INZULINKAos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaNEBolezenska stanja pri katerih je zavar. os. naučena samoinjiciranja ampuliranih zdravil.0.13
BRIZGA Z IGLO SUBCUTANA 2 mlos. zdravnikNENENENENEocena osebn. zdravnikaNEBolezenska stanja pri katerih je zavar. os. naučena samoinjiciranja ampuliranih zdravil.0.22
FIZIOLOŠKA RAZTOPINA 500 mlos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.2.09
FIZIOLOŠKA RAZTOPINA 1000 mlos. zdravnikNEDANENENEocena osebn. zdravnikaNENega na domu: erozije in razjede kože pri bolezenskih stanjih, pooperativne rane, preležanine.2.62
GEL ZA ZAŠČITO USTNE SLUZNICE ZA 7 DNIspecialistNEDANENENEnajveč 3 odmerke dnevno za 9 tednovNEPri kombiniranem zdravljenju področja vratu in glave s kemoterapijo in obsevanjem, če je os. hudo ogrožena za vnetja in nastnek nekroz v ustni votlini. * V času bivanja zagotovi gel zdravstveni ali socialni zavod iz svojih materialnih stroškov.58.25
OČALA Z MINERALNIMI ALI PLASTIČNIMI STEKLI ZA DALJAVO brez DcylspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEAmetropija brez astigmatizma do 5 Dsph.42.03
OČALA Z MINERALNIMI ALI PLASTIČNIMI STEKLI ZA DALJAVO do vključno 2 DcylspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEAmetropija z astigmatizmom v seštevku do 5 D.50.16
OČALA Z MINERALNIMI ALI PLASTIČNIMI STEKLI ZA DALJAVO nad 2 DcylspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEAmetropija z astigmatizmom v seštevku do 5 D.68.32
OČALA Z ORGANSKIMI STEKLI ZA DALJAVO brez Dcyl do 8 DsphspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEAmetropija med 5 in 8 Dsph. Pri otrocih do 7 L pri ametropiji med 1 in 8 Dsph. Pri otrocih med 7 in 18 L pri ametropiji med 3 in 8 Dsph.53.89
OČALA Z ORGANSKIMI STEKLI ZA DALJAVO do vključno 2 DcylspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEAmetropija v seštevku z astigmatizmom med 5 in 8 D. Pri otrocih do 7 L pri ametropiji v seštevku z astigmatizmom med 1 in 8 D. Pri otrocih med 7 in 18 L pri ametropiji v seštevku z astigmatizmom med 3 in 8 D.68.32
OČALA Z ORGANSKIMI STEKLI ZA DALJAVO nad 2 DcylspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEAmetropija v seštevku z astigmatizmom med 5 in 8 D. Pri otrocih do 7 L pri ametropiji v seštevku z astigmatizmom med 1 in 8 D. Pri otrocih med 7 in 18 L pri ametropiji v seštevku z astigmatizmom med 3 in 8 D.101.93
OČALA S TANJŠIMI IN LAŽJIMI STEKLI ZA DALJAVO do 16 Dsph in vsi Dcyl (+in -)specialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEAmetropija med 8.0 in 16.0 Dsph pri astigmatizmu z vsemi cilindri v plus in minus D.200.03
OČALA S TANJŠIMI IN LAŽJIMI STEKLI ZA DALJAVO nad 16 Dsph in vsi Dcyl (v plus Dsph) do 20 DsphspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEAmetropija in/ali astigmatizem v seštevku med 16.0 in 20.0 D.200.03
OČALA S TANJŠIMI IN LAŽJIMI STEKLI ZA DALJAVO nad 20 Dsph in vsi Dcyl (v plus Dsph) specialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEAmetropija nad 20.0 Dsph in astigmatizem vsi Dcyl v plus D.301.55
OČALA S TANJŠIMI IN LAŽJIMI STEKLI ZA DALJAVO nad 16 Dsph in vsi Dcyl (v minus Dsph) specialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEAmetropija nad 16.0 Dsph in astigmatizem vsi Dcyl v minus D.301.55
OČALA Z MINERALNIMI ALI PLASTIČNIMI STEKLI ZA BLIŽINO brez DcylspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEAmetropija, zaradi presbiopije po 63. letu do 5 Dsph.42.03
OČALA Z MINERALNIMI ALI PLASTIČNIMI STEKLI ZA BLIŽINO do vključno 2 DcylspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEAmetropija z astigmatizmom v seštevku, zaradi presbiopije po 63. letu do 5 D.50.16
OČALA Z MINERALNIMI ALI PLASTIČNIMI STEKLI ZA BLIŽINO nad 2 DcylspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEAmetropija z astigmatizmom v seštevku, zaradi presbiopije po 63. letu do 5 D.68.32
OČALA Z ORGANSKIMI STEKLI ZA BLIŽINO brez Dcyl do 8 DsphspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEAmetropija zaradi presbiopije po 63. letu 5.0 in več Dsph.53.89
OČALA Z ORGANSKIMI STEKLI ZA BLIŽINO do vključno 2 DcylspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEAmetropija z astigmatizmom v seštevku, zaradi presbiopije po 63. letu 5.0 in več D.68.32
OČALA Z ORGANSKIMI STEKLI ZA BLIŽINO nad 2 DcylspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEAmetropija z astigmatizmom v seštevku, zaradi presbiopije po 63. letu 5.0 in več D.101.93
OČALA S TANJŠIMI IN LAŽJIMI STEKLI ZA BLIŽINO do 16 Dsph in vsi Dcyl (+in -)specialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEAmetropija zaradi presbiopije po 63. letu med 8.0 in 16.0 Dsph vključno z astigmatizmom v seštevku v plus in minus D.200.03
OČALA S TANJŠIMI IN LAŽJIMI STEKLI ZA BLIŽINO nad 16 Dsph in vsi Dcyl (v plus Dsph) do 20 DsphspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEAmetropija zaradi presbiopije po 63. letu med 16.0 in 20.0 Dsph vključno z astigmatizmom v seštevku v plus D.200.03
OČALA S TANJŠIMI IN LAŽJIMI STEKLI ZA BLIŽINO nad 20 Dsph in vsi Dcyl (v plus Dsph) specialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEAmetropija zaradi presbiopije po 63. letu nad 20.0 Dsph vključno z astigmatizmom v seštevku v plus D.301.55
OČALA S TANJŠIMI IN LAŽJIMI STEKLI ZA BLIŽINO nad 16 Dsph in vsi Dcyl (v minus Dsph) specialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEAmetropija zaradi presbiopije po 63. letu nad 16.0 Dsph vključno z astigmatizmom v seštevku v minus D.301.55
TELESKOPSKA OČALA ZA DALJAVO MONOKULARNA 1.9, 2.5, 2.8 IN 4.2 x povečavaspecialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NESlabovidnost – bolezensko stanje pri vidni ostrini med 0,3 in manj, če se s teleskopskimi očali doseže uporabno ostrino vida.453.64
TELESKOPSKA OČALA ZA DALJAVO MONOKULARNA 2 x povečava serijsko izdelanespecialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NESlabovidnost – bolezensko stanje pri vidni ostrini med 0,3 in manj, če se s teleskopskimi očali doseže uporabno ostrino vida.98.9
TELESKOPSKA OČALA ZA DALJAVO BIOKULARNA 2 x povečava serijsko izdelanespecialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NESlabovidnost – bolezensko stanje pri vidni ostrini med 0,3 in manj, če se s teleskopskimi očali doseže uporabno ostrino vida.98.9
TELESKOPSKA OČALA ZA DALJAVO BIOKULARNA 1.9, 2.5, 2.8 IN 4.2 x povečavaspecialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NESlabovidnost – bolezensko stanje pri vidni ostrini med 0,3 in manj, če se s teleskopskimi očali doseže uporabno ostrino vida.779.12
TELESKOPSKA OČALA ZA BLIŽINO MONOKULARNA 2 in 3 x povečavaspecialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NESlabovidnost – bolezensko stanje pri vidni ostrini med 0,3 in manj, če se s teleskopskimi očali doseže uporabno ostrino vida.354.24
TELESKOPSKA OČALA ZA BLIŽINO MONOKULARNA 4 in 5 x povečavaspecialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NESlabovidnost – bolezensko stanje pri vidni ostrini med 0,3 in manj, če se s teleskopskimi očali doseže uporabno ostrino vida.421.35
TELESKOPSKA OČALA ZA BLIŽINO MONOKULARNA 6 in 8 x povečavaspecialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NESlabovidnost – bolezensko stanje pri vidni ostrini med 0,3 in manj, če se s teleskopskimi očali doseže uporabno ostrino vida.373.91
TELESKOPSKA OČALA ZA BLIŽINO BIOKULARNA do 5 x povečavaspecialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NESlabovidnost – bolezensko stanje pri vidni ostrini med 0,3 in manj, če se s teleskopskimi očali doseže uporabno ostrino vida.591.4
TEMNA OČALA BREZ DIOPTRIJEspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NESlepota. Spačenost delov oči. Bolezni oči pri katerih zavar. os. potrebuje temna očala.50.16
OČALA Z MNOGOŽARIŠČNIMI STEKLIspecialistNE / TDNENENENE12 mNEAfakija ali psevdofakija do 18. L.310.84
TELESKOPSKA OČALA ZA DALJAVO MONOKULARNA 4X, 6X, 8X in 10X povečavaspecialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NESlabovidnost – bolezensko stanje pri vidni ostrini med 0,3 in manj, če se s teleskopskimi očali doseže uporabno ostrino vida.393.59
TELESKOPSKA OČALA ZA BLIŽINO MONOKULARNA 10X do 20X povečavaspecialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NESlabovidnost – bolezensko stanje pri vidni ostrini med 0,3 in manj, če se s teleskopskimi očali doseže uporabno ostrino vida.409.09
TELESKOPSKA OČALA ZA BLIŽINO BIOKULARNA do 4X povečava serijsko izdelanaspecialist(sklep ZZZS) *1NE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NESlabovidnost – bolezensko stanje pri vidni ostrini med 0,3 in manj, če se s teleskopskimi očali doseže uporabno ostrino vida.209.92
TEMNA OČALA S FILTRI IN STRANSKIMI ŠČITNIKIspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
NEOkluzija pri odstopu mrežnice ali krvavitev v steklovino ali spomladanski katar.87.6
V prim., da zavar. os. ne želi novega okvirja za očala, se od cenovnega stadnarda odšteje 15,00 EUR.
TRDA KONTAKTNA LEČA-LEVAspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEKeratokonus. Psevdofakija. Afakija. Anizometropija 3.0 in več dioptrij. Ametropija 8.0 in več dioptrij. Astigmatizem, če je en meridijan 8.0 ali več dioptrij. Iregularni astigmatizem.55.51
TRDA KONTAKTNA LEČA-DESNAspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEKeratokonus. Psevdofakija. Afakija. Anizometropija 3.0 in več dioptrij. Ametropija 8.0 in več dioptrij. Astigmatizem, če je en meridijan 8.0 ali več dioptrij. Iregularni astigmatizem.55.51
POLTRDA KONTAKTNA LEČA-LEVAspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEKeratokonus. Psevdofakija. Afakija. Anizometropija 3.0 in več dioptrij. Ametropija 8.0 in več dioptrij. Astigmatizem, če je en meridijan 8.0 in več dioptrij. Iregularni astigmatizem.80.74
POLTRDA KONTAKTNA LEČA-DESNAspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEKeratokonus. Psevdofakija. Afakija. Anizometropija 3.0 in več dioptrij. Ametropija 8.0 in več dioptrij. Astigmatizem, če je en meridijan 8.0 in več dioptrij. Iregularni astigmatizem.80.74
POLTRDA TORIČNA KONTAKTNA LEČA-LEVAspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEDo poltrde torične leče je upravičena os., če je astigmatizem nad 3 Dsph pri naslednjih stanjih: keratokonusu, psevdofakiji, afakiji, anizometropiji 3.0 in več dioptrij, ametropiji 8.0 in več dioptrij, astigmatizmu, če je en meridijan 8.0 ali več dioptrij ali pri iregularnemu astigmatizmu.146.34
POLTRDA TORIČNA KONTAKTNA LEČA-DESNAspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEDo poltrde torične leče je upravičena os., če je astigmatizem nad 3 Dsph pri naslednjih stanjih: keratokonusu, psevdofakiji, afakiji, anizometropiji 3.0 in več dioptrij, ametropiji 8.0 in več dioptrij, astigmatizmu, če je en meridijan 8.0 ali več dioptrij ali pri iregularnemu astigmatizmu.146.34
MEHKA KONTAKTNA LEČA-LEVAspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEKeratokonus. Psevdofakija. Afakija. Anizometropija 3.0 in več dioptrij. Ametropija 8.0 in več dioptrij. Astigmatizem, če je en meridijan 8.0 in več dioptrij. Iregularni astigmatizem.64.59
MEHKA KONTAKTNA LEČA-DESNAspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEKeratokonus. Psevdofakija. Afakija. Anizometropija 3.0 in več dioptrij. Ametropija 8.0 in več dioptrij. Astigmatizem, če je en meridijan 8.0 in več dioptrij. Iregularni astigmatizem.64.59
MEHKA TORIČNA KONTAKTNA LEČA-LEVAspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEDo mehke torične leče je upravičena os., če je astigmatizem nad 0,75 Dsph pri naslednjih stanjih: keratokonusu, psevdofakiji, afakiji, anizometropiji 3.0 in več dioptrij, ametropiji 8.0 in več dioptrij, astigmatizmu, če je en meridijan 8.0 ali več dioptrij ali pri iregularnemu astigmatizmu.84.77
MEHKA TORIČNA KONTAKTNA LEČA-DESNAspecialistNE / TDNENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEDo mehke torične leče je upravičena os., če je astigmatizem nad 0,75 Dsph pri naslednjih stanjih: keratokonusu, psevdofakiji, afakiji, anizometropiji 3.0 in več dioptrij, ametropiji 8.0 in več dioptrij, astigmatizmu, če je en meridijan 8.0 ali več dioptrij ali pri iregularnemu astigmatizmu.84.77
ZATEMNITEV STEKLAspecialistNENENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEUpravičenost do očal z dioptrijo in je zaradi narave bolezni zatemnitev potrebna.9.59
FRESNELOVA - FOLIA PRIZMAspecialistNE NENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEHeteroforia. Strabizem. Diplopija.46.42
DODATEK ZA PRIZMOspecialistNE NENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEPri heteroforii, strabizmu ali diplopiji se dodatek za prizmo lahko predpiše pri očalih z mineralnimi ali organskimi stekli. Pri vseh očalih s stanjšanimi stekli je dodatek za prizmo vključen v ceno stekla in se na naročilnico za pripomoček za vid ne predpiše kot dodatek, ampak dopiše na naročilnici v opombah.33.3
MLEČNO STEKLOspecialistNE NENENENE12 m do 15 L
24 m po 15. letu
12 m odrasli z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več
NEDiplopija. Monookularna afakija. Anizometropija.9.08
POVEČEVALNO STEKLO - LUPA 2-3 x povečavaspecialistNE / TDNENENENE36 mNESlabovidnost – bolezensko stanje pri vidni ostrini 0.40 in manj.46.42

Seznam slušnih aparatov po Pogodbi ZZZS o izdaji (izposoji), servisiranju in vzdrževanju

Naziv MPŠifra artikla proizvajalcaNaziv artikla proizvajalca
ZA - UŠESNI APARAT (LEVI)WMESP3SLUŠNI APARAT WIDEX ME SP-3
ZA - UŠESNI APARAT (LEVI)WVL19TVCSLUŠNI APARAT WIDEX VL-19
ZA - UŠESNI APARAT (LEVI)WVL097VCSLUŠNI APARAT WIDEX VL 9
ZA - UŠESNI APARAT (DESNI)WMESP3SLUŠNI APARAT WIDEX ME SP - 3
ZA - UŠESNI APARAT (DESNI)WVL09TVCSLUŠNI APARAT WIDEX - VL 9
ZA - UŠESNI APARAT (DESNI)WVL19TVCSLUŠNI APARAT WIDEX VL 19
V - UŠESNI APARAT (LEVI)WVLXPTSLUŠNI APARATI WIDEX VL XP
V - UŠESNI APARAT (DESNI)WVLXPTSLUŠNI APARAT WIDEX VL XP
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVIWD1109TVCRCSLUŠNI APARAT WIDEX DREAM 110/9 T VC RC
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVIWD110FAPWTVCRCSLUŠNI APARAT WIDEX DREAM 110 FASHION POWER
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVIWMESP5SLUŠNI APARAT WIDEX ME SP - 5
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNIWD1109TVCRCSLUŠNI APARAT WIDEX DREAM 110 / 9 TVC RC
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNIWD110FAPWTVCRCSLUŠNI APARAT WIDEX DREAM 110 FASHION POWER
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNIWMESP5SLUŠNI APARAT WIDEX ME SP - 5
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVIWD110XPTRCSLUŠNI APARAT WIDEX DREAM 110 XP T RC
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNIWD110XPTRCSLUŠNI APARAT WIDEX DREAM 110 XP T RC
ZA - UŠESNI APARAT (LEVI)10937278Prompt SP
ZA - UŠESNI APARAT (LEVI)10936813Prompt P
ZA - UŠESNI APARAT (LEVI)106 71 681LOTUS PRO 2M
ZA - UŠESNI APARAT (LEVI)103 01 507LOTUS PRO P
ZA - UŠESNI APARAT (LEVI)106 71 684LOTUS PRO 2SP
ZA - UŠESNI APARAT (DESNI)10936813Prompt P
ZA - UŠESNI APARAT (DESNI)10937278Prompt SP
ZA - UŠESNI APARAT (DESNI)106 71 681LOTUS PRO 2M
ZA - UŠESNI APARAT (DESNI)103 01 507LOTUS PRO P
ZA - UŠESNI APARAT (DESNI)106 71 684LOTUS PRO 2SP
V - UŠESNI APARAT (LEVI)6321321115FPROMPT CT OMNI N L BG PB 118/55
V - UŠESNI APARAT (LEVI)6321321118FPROMPT CT OMNI N L BG P8 124/65
V - UŠESNI APARAT (LEVI)10597005Lotus Pro CT
V - UŠESNI APARAT (DESNI)632132211SFPROMPT CT OMNI N R BG P8 118/55
V - UŠESNI APARAT (DESNI)6321322118FPROMPT CT OMNI N R BG PB 124/65
V - UŠESNI APARAT (DESNI)10597005Lotus Pro CT
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI10931019Sirion 2S
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI10828925Sirion 2M
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI10828961Sirion 2P
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI050-0326-M7Sky V30 M
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI050-0330-M7Sky V30 P
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI050-0334-M7Sky V30 SP
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI050-0338- M7Sky V30 UP
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI10937281Sirion 2SP
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI10947533MOTION S 1px
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI10947277MOTION SA 1px
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI10947423MOTION P 1px
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI10931019Sirion 2S
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI10828925Sirion 2M
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI10828961Sirion 2P
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI050-0326-M7Sky V30 M
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI050-0330-M7Sky V30 P
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI050-0334-M7Sky V30 SP
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI050-0338-M7Sky V30 UP
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI10937281Sirion 2SP
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI10947533MOTION S 1px
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI10947277MOTION SA 1px
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI10947423MOTION P 1px
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI6102932115FINSIO 1px WL CIC omni T5 R MC
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI6122621115FINSIO 1px WL CT DIR N4 L BG P8 118/55
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI6122621118FINSIO 1px WL CT DIR N4 L BG PB 124/65
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI10932939FSirion 2 CIC
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI10932947FSirion 2 CT
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI6102932115FINSIO 1px WL CIC omni T5 R MC
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI6122622115FINSIO 1px WL CT DIR N4 R BG P8 118/55
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI6122622118FINSIO 1px WL CT DIR N4 R BG PB 124/65
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI10932939FSirion 2 CIC
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI10932947FSirion 2 CT
ZA - UŠESNI APARAT (LEVI)15897600ACCESS 75 BTE / DIGITAL
ZA - UŠESNI APARAT (LEVI)16647300TURN TN3T75 BTE
ZA - UŠESNI APARAT (DESNI)15897600ACCESS 75 BTE / DIGITAL
ZA - UŠESNI APARAT (DESNI)16647300TURN TN3T75 BTE
V - UŠESNI APARAT (LEVI)15584100ACCESS 35 ITC
V - UŠESNI APARAT (DESNI)15584200ACCESS 35 ITC
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI16779400CHANGE 75 BTE / DIGITAL
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI16779400CHANGE 75 BTE / DIGITAL
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI16975500CHANGE 35 ITC DIGITAL
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI16975600CHANGE 35 ITC DIGITAL
ZA - UŠESNI APARAT (LEVI)1777 PP
ZA - UŠESNI APARAT (LEVI)15NEO 102
ZA - UŠESNI APARAT (LEVI)2WIN 102
ZA - UŠESNI APARAT (DESNI)1777 PP
ZA - UŠESNI APARAT (DESNI)15NEO 102
ZA - UŠESNI APARAT (DESNI)2WIN 102
V - UŠESNI APARAT (LEVI)16NEO 301
V - UŠESNI APARAT (LEVI)3WIN 301
V - UŠESNI APARAT (DESNI)16NEO 301
V - UŠESNI APARAT (DESNI)3WIN 301
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI30INIZIA 3N
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI30INIZIA 3N
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI34INIZIA 1 CIC
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI34INIZIA 1CIC
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVIDynamic VC-LZa -ušesni digitalni aparat-levi Dnamic VC
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVIStar LITE3 VC-LZa-ušesni digitalni aparat-levi star LITE3- HP VC
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVIDynamic-HP VC-LZa-ušesni digitalni aparat-levi Dynamic- HP VC
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVIStar LITE3 VC-LZa-ušesni digitalni aparat-levi star LITE3 VC
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNIDynamic VC-RZa -ušesni digitalni aparat-desni Dynamic VC
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNIStar LITE3 VC-RZa-ušesni digitalni aparat-desni star LITE3- HP VC
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNIDynamic-HP VC-RZa-ušesni-digitalni aparat-desni Dynamic- HP VC
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNIStar LITE3 VC-RZa-ušesni digitalni aparat-desni star LITE3 VC
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI39367V-ušesni digitalni aparat-levi-Dynamic Canal
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI44480V-ušesni digitalni aparat-levi Dynamic CIC Module
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI39358V-ušesni digitalni aparat-levi Dynamic Mini Canal
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI39356V-ušesni digitalni aparat-levi Dynamic CIC
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI56149V-ušesni digitalni aparat-levi Activo Pro CIC
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI39366V-ušesni digitalni aparat-desni Dynamic Canal
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI44480V-ušesni digitalni aparat-desni Dynamic CIC Module
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI39359V-ušesni digitalni aparat-desniDynamic Mini Canal
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI39356V-ušesni digitalni aparat-desni Dynamic CIC
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI56149V-ušesni digitalni aparat-desni Activo Pro CIC
ZA - UŠESNI APARAT (LEVI)34671UŠESNI SLUŠNI APARAT
ZA - UŠESNI APARAT (DESNI)34671UŠESNI SLUŠNI APARAT
ZA - UŠESNI APARAT (LEVI)17566200VEA 180
ZA - UŠESNI APARAT (DESNI)17566200VEA 180
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVI19542205ENYA 3 EY367
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNI19542205ENYA 3 EY367
ZA - UŠESNI APARAT (LEVI)USHINEBTEUNITRON SA SHINE BTE
ZA - UŠESNI APARAT (LEVI)USHINEBTEHPUNITRON SA SHINE BTE HP
ZA - UŠESNI APARAT (LEVI)USHINEMODAIIUNITRON SA SHINE BTE MODA II
ZA - UŠESNI APARAT (DESNI)USHINEBTEUNITRON SA SHINE BTE
ZA - UŠESNI APARAT (DESNI)USHINEBTEHPUNITRON SA SHINE BTE HP
ZA - UŠESNI APARAT (DESNI)USHINEMODAIIUNITRON SA SHINE BTE MODA II
V - UŠESNI APARAT (LEVI)USHINE+ITEUNITRON SA SHINE+ ITE
V - UŠESNI APARAT (DESNI)USHINE+ITEUNITRON SA SHINE+ ITE
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVIUQUANT2ESBTEUNITRON SA QUANTUM2 E S BTE
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVIUQUANT2EHPBTEUNITRON SA QUANTUM2 E HP BTE
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNIUQUANT2ESBTEUNITRON SA QUANTUM2 E S BTE
ZA-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNIUQUANT2EHPBTEUNITRON SA QUANTUM2 E HP BTE
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-LEVIUQUANT2EPITEUNITRON SA QUANTUM2 E P ITE
V-UŠESNI DIGITALNI SLUŠNI APARAT-DESNIUQUANT2EPITEUNITRON SA QUANTUM2 E P ITE

Medicinski pripomočki: vrste, standard, doplačila in seznam medicinskih pripomočkov

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja