Subvencioniran prevoz za študente, udeležence izobraževanja odraslih in dijake ter brezplačni prilagojeni prevoz gibalno oviranih študentov

Subvencioniran prevoz za študente, udeležence izobraževanja odraslih in dijake ter brezplačni prilagojeni prevoz gibalno oviranih študentov

Subvencionirana vozovnica in upravičenci do subvencionirane vozovnice Subvencionirana vozovnica v javnem linijskem prevozu potnikov v cestnem prometu in železniškem prevozu, v mestnem linijskem prevozu potnikov in po žičniških napravah, za katere je bila podeljena koncesija za javni prevoz potnikov, je

Oprostitev plačila davka na motorna vozila

Oprostitev plačila davka na motorna vozila

Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV) nalaga obveznost plačevanja davka od prometa motornih vozil, ko se dajo prvič v promet oz. registrirajo na območju RS. Zavezanec za plačilo davka na motorna vozila je proizvajalec, uvoznik oz. oseba, ki pridobi