Izvajalec osebne asistence Društvo Svelipa

Društvo Svelipa – za pomoč invalidom, kronično bolnim in starostnikom je izvajalec osebne asistence, vpisan v Register izvajalcev osebne asistence pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pod številko: 14109-250/2019/3.

Postopek ureditve osebne asistence:

  1. Uporabnik osebne asistence (v nadaljevanju: uporabnik) pokliče izvajalca na telefon: 031 707 002 in se dogovori za osebni pogovor ali izpolni Vlogo za izvajanje osebne asistence 

  2. Izvajalec in uporabnik opravita osebni razgovor o vsebini in izvajanju osebne asistence.

  3. Uporabnik izvajalcu pošlje pisno Vlogo za vključitev v osebno asistenco.

  4. Uporabnik izvajalcu izroči Vrednotnico za osebno asistenco (priloga Odločbe o pravici do osebne asistence, pristojnega Centra za socialno delo).

  5. Izvajalec in uporabnik skupaj pripravita Izvedbeni načrt o storitvah osebne asistence.

  6. Uporabnik in izvajalec osebne asistence skupaj izbereta osebnega asistenta.

  7. Izvajalec izvede osnovno Usposabljanje za osebne asistente, uporabnike in njihove zakonite zastopnike.

  8. Osebni asistent opravi praktični preizkus v obsegu štirih ur na domu uporabnika osebne asistence.

  9. Izvajalec zaposli izbranega osebnega asistenta.

  10. Izvajalec ves čas izvajanja osebne asistence nudi pomoč in podporo uporabniku osebne asistence in osebnemu asistentu.

Vloga za izvajanje osebne asistence:

Sem lahko vnesete dodatno sporočilo ali vprašanje.