Zakon o osebni asistenci je po oceni Mihe Lobnika, zagovornika načela enakosti, diskriminatoren zaradi omejevanja pravic po starosti.

Preberemo lahko: »Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti Zakona o osebni asistenci ocenil, da ureditev različno ureja pravice oseb z invalidnostmi samo glede na to, koliko so stari. Za takšno različno obravnavo ni ustavno dopustnega razloga in je zato ureditev diskriminatorna. Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki pripravlja  novelo Zakona o osebni asistenci, je priporočil odpravo diskriminatorne obravnave in druge izboljšave.«

Zakon o osebni asistenci v 6. členu kot pogoj za upravičenost do osebne asistence med drugimi pogoji določa tudi, da morajo biti osebe, ko za storitev zaprosijo stare od 18 do 65 let. V 35. členu pa je dana še možnost, da so do osebne asistence lahko upravičene tudi osebe, ki so starejše od 65 let, če so bile v programe osebne asistence vključene že pred Zakonom o osebni asistenci. Zagovornik načela enakosti meni, da: »postavitev starostne meje kot pogoj za pridobitev pravice do osebne asistence ne bi pomenila diskriminacije, če bi v državi obstajal sistem, po katerem bi imeli upravičenci, ki to starostno mejo presegajo, dostop do drugih primerljivih socialnih storitev.« Ker pa ocenjuje, da storitev primerljivih osebni asistenci za starejše od 65 let pri nas ni (oz. so slabše, manj obsežne in dražje za uporabnika), pa gre v primeru postavljanja starostne meje pri storitvi osebne asistence za neposredno diskriminacijo, na podlagi osebne okoliščine starosti. 

  • Varuh enakosti je Ministrstvu za delo, družino,  socialne zadeve in enake možnosti priporočil, naj Zakon o osebni asistenci dopolni tako, da odpravi starostni prag za pridobitev pravice do osebne asistence in naj hkrati prouči ter ustrezno uredi položaj oseb, ki bi potrebovale osebno asistenco, a so mlajše od 18 let.
  • Varuh enakosti Ministrstvu za delo, družino,  socialne zadeve in enake možnosti predlaga tudi, naj ne znižuje vstopnega praga za upravičenost do osebne asistence iz sedanjih 30 ur tedenske pomoči na 40 ur tedensko. Taka sprememba bi pomenila, da tisti, ki potrebujejo manj kot 40 ur pomoči tedensko, do te pomoči sploh ne bi bili več upravičeni.

Več informacij na: http://www.zagovornik.si/zakon-o-osebni-asistenci-po-oceni-zagovornika-diskriminatoren-zaradi-omejevanja-pravic-po-starosti/

Mirjana Borenović

Starostna meja v ZOA diskriminatorna

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja