Invalidi s senzornimi okvarami imajo poleg pripomočkov, ki so jim zagotovljeni na podlagi drugih predpisov, glede na osebne potrebe tudi pravico do sofinanciranja tehničnih pripomočkov za premostitev komunikacijskih ovir, omogočanje varnega in samostojnega življenja ter pripomočkov, ki se uporabljajo za dostopnost do informacij, sporazumevanje in prilagoditev življenjskega okolja.

Vloga za uveljavljanje pravice do tehničnega pripomočka se vloži na katerikoli upravni enoti v RS ali preko državnega portala e-Uprava.

Če gre za zahtevnejši tehnični pripomoček, UE z liste izvedencev imenuje izvedenca, ki oblikuje mnenje o upravičenosti do tehničnega pripomočka. O pravici odloči upravna enota z odločbo, ki opredeljuje tehnični pripomoček in višino sredstev za sofinanciranje. Po pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice do tehničnega pripomočka, upravna enota upravičencu izda vrednotnico za nabavo tehničnega pripomočka.

Tehnični pripomoček lahko invalid kupi pri katerem koli dobavitelju tehničnih pripomočkov v RS in ga delno ali v celoti plača z vrednotnico. Dobavitelj tehničnih pripomočkov invalidu izda račun za tehnični pripomoček in njegovo kopijo skupaj z originalom vrednotnice za nabavo tehničnega pripomočka posreduje upravni enoti, ki je vrednotnico izdala.

Sredstva za sofinanciranje tehničnega pripomočka za invalida se zagotavljajo v višini 85 % vrednosti posameznega tehničnega pripomočka. Za prejemnike denarne socialne pomoči po predpisih Zakona o socialnem varstvu in upravičence s statusom invalida po predpisih Zakona o socialnem vključevanju invalidov, se financira tehnični pripomoček financira v celotni vrednosti posameznega tehničnega pripomočka.

Uveljavljanje pravice do tehničnih pripomočkov ne sme vplivati na zmanjšanje ali izboljšanje že pridobljenih pravic do tehničnih pripomočkov, ki jih ima invalid po drugih predpisih.

Seznam tehničnih pripomočkov

So-financiranje tehničnih pripomočkov

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja