Prostovoljstvo izboljšuje kakovosti življenja ranljivim skupinam prebivalstva in prispeva k razvoju bolj plemenite, humane in enakopravnejše družbe.

 Prostovoljci, ki preko prostovoljnega dela, pridobivajo nova znanja in izkušnje ter s pomočjo višjih oblik vključenosti v družbena dogajanja in sodelovanja osebnostno rastejo, izpolnjujejo svoj občutek socialne odgovornosti in solidarnosti, ki sta temeljna gradnika vsake uspešne družbe.

Če ste prostovoljec, ki si želi pomagati bližnjemu ali če ste oseba ki potrebuje pomoč prostovoljca, izpolnite obrazec.

Sem lahko vnesete dodatno sporočilo ali vprašanje.